• IQS, aposta per el desenvolupament de tecnologies emergents en fabricació additiva
Dimarts, 24 Març, 2020
IQS Tech Transfer

Los miembros de BASE3D en la sesión de lanzamiento del proyecto

Els membres de BASE3D en la sessió de llançament del projecte
 

En l’àmbit de les manufactures additives (impressió 3D), s’ha creat BASE3D, un nucli de coneixement que aplega als centres de recerca més prestigiosos de Catalunya que potencien l’R+D+i en impressió 3D. El Grup d’Enginyeria de Materials  GEMAT d’IQS School of Engineeringés un dels integrants d’aquest consorci.

El passat sis de març va tenir lloc la presentació dels objectius i les vies destacades de treball dels quatre projectes que s’impulsaran des de l’agrupació BASE3D, amb l’objectiu general d’afrontar els principals reptes actuals en tecnologies de fabricació additiva, como són les formulacions de nous materials i multimaterials, l’optimització de la tecnologia per a l’obtenció de peces funcionals, els acabats i els postprocessats i l’increment de la productivitat entre d’altres. Els resultats del projecte es proposen incrementar l’índex TRL ( Technology Readiness Level ) ─ escala per mesurar la maduresa de la tecnologia abans d’arribar al mercat─ de cadascuna de les tecnologies proposades, creant un important impacte en sectors com la indústria tradicional, la indústria alimentària, el sector biomèdic i el sector de la construcció.

A més del grup GEMAT d’IQS, a l’agrupació BASE3D hi participen diversos grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb CIM-UPC com a líder del projecte, el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l’Enginyeria (CIMNE), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), la Fundació i l’Hospital de Sant Joan de Déu, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), el Grup de Recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció (GREP) de la Universitat de Girona (UdG), el Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA) de la Universitat de Barcelona (UB) i el Centre de Prototips i Solucions Hardware-Software (CEPHIS) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). També hi formen part els centres tecnològics Leitat i Eurecat.

 

Projectes que integren BASE3D

Per a aconseguir aquestes fites, es desenvoluparan quatre projectes específics dedicats a diferents processos de fabricació additiva:
 

Ink3D, en el qual participen el Dr. Salvador Borrós, la Dra. Cristina Fornaguera, el Dr. Robert Teixidó i l’Enginyera Glòria Nieva del grup GEMAT d’IQS. Aquest projecte està centrat en donar resposta a curt, mig o llarg termini als grans reptes tecnològics de la impressió per deposició de materials viscosos a temperatura ambient. L’objectiu es obtenir estructures 3D amb un elevat control de l’estructura, per optimitzar la qualitat i la resolució de la fabricació de peces en aplicacions en els àmbits de l’energia, estructural i biomèdic.

Light3D, enfocat a estudiar les tecnologies 3D relacionades amb la llum en impressió 3D, per tal de millorar els materials i el seu ús en futures aplicacions.

Fuse3D, centrat en la millora dels sistemes de conformació de peces per deposició de material en calent,  en forma semi-fosa o pastosa (plàstics, metàl·lics o híbrids) per adquirir peces amb noves propietats mecàniques i/o fer viable el seu processat mitjançant mètodes més eficients i sostenibles. Els àmbit d’aplicació són el bio-sanitari i farmacèutic, energia i tradicionals.

Hybrid3D, amb la finalitat de desenvolupar, optimitzar i integrar diferents tecnologies de fabricació additiva per a la obtenció de peces d’alt valor afegit, utilitzant la combinació de la tecnologia Mask Image Projection based on Stereolithography (MIP-SL) conjuntament amb sistemes de Direct Ink Writing (DIW).

 

Tecnologies emergents

BASE3D s’emmarca dins del programa de Tecnologies Emergents que ha emprés la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Recerca, d’acord amb l’estratègia RIS3CAT. Aquest programa impulsa el desenvolupament de noves activitats emergents basades en tecnologies o processos innovadors, disruptius i que tinguin per objectiu obrir nous mercats o transformar les que ja existeixen, a través d’agrupacions i xarxes col·laboratives que gener

Està focalitzat en diversos àmbits tecnològics: el grafè, el cervell humà, l'energia de fusió, les dades massives en tecnologies òmiques, les tecnologies quàntiques, la internet de les coses, la indústria 4.0 i les tecnologies 3D in i potenciïn la recerca i la innovació, incrementant la competitivitat econòmica.. Es tracta de noves tecnologies i aplicacions tecnològiques que tenen un elevat potencial per generar noves activitats econòmiques i són prioritàries en les polítiques de recerca i innovació del Govern de Catalunya i en el programa Horitzó 2020 com a clara aposta d’estratègia de futur.

El programa compta amb el cofinançament dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.