• IQS I IGTP SIGNEN UN ACORD DE COL·LABORACIÓ EN EL CAMP DE LA RECERCA BIOMÈDICA I LES CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA

Dimarts, 08 Febrer, 2011
General

Barcelona, 8 de febrer de 2011.- El passat divendres 4 de febrer, el Dr. Enric Julià Danés, director general d'IQS, i el Dr. Miquel A. Gassull Duró, director científic de la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, van signar una acord de col·laboració científica amb l’objectiu de cooperar d'una manera efectiva en aspectes d’interès comú.

A través d’aquest conveni, les dues institucions podran realitzar, gestionar i coordinar programes i projectes en el marc de la Recerca Biomèdica i les Ciències de la Salut i de la Vida compartint infraestructures i cooperant investigadors d’ambdues institucions, enriquint l’abast i la cooperació interdisciplinària de la recerca que desenvolupen. També realitzaran conjuntament activitats formatives per al personal investigador amb la finalitat que assumeixin majors coneixements sobre aquesta matèria.

Amb la finalitat d’agilitar i millorar l’eficiència dels recursos disponibles, les institucions podran establir programes i projectes de gestió d’infraestructures, de suport a les activitats de recerca i de cooperació entre els investigadors.

D’altra banda, IQS i IGTP impulsaran l’edició de tot tipus de publicacions relatives a la investigació en el camp de la recerca biomèdica. A partir de la signatura d’aquest acord, les instal·lacions i equipaments de totes dues institucions estaran disponibles perquè tant IQS com la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol puguin fer-ne ús per a la realització de treballs propis dels corresponents programes i projectes.

En el marc d’aquest conveni de cooperació, s’ha constituït una Comissió de Seguiment formada per Núria Vallmitjana, directora de PEINUSA, i Carlos Semino, professor associat del Departament de Bioenginyeria, com a representants d'IQS, i dos representants més d'IGTP. Entre les funcions d’aquesta Comissió destaca la de ser l’òrgan de relació entre les dues institucions. Resoldre els dubtes d’interpretació de l’acord, solucionar les discrepàncies que puguin sorgir i elaborar propostes pel millor desenvolupament dels compromisos establerts també són, entre d’altres, finalitats primordials de la Comissió de Seguiment que es reunirà, com a mínim, un cop l’any.