• IQS obté l'Acreditació Institucional de les seves dues facultats universitàries
Dilluns, 29 Juny, 2020
Comunicación y Marketing Corporativo IQS

IQS obtiene la Acreditación Institucional de sus dos facultades universitarias
 

El Consell d'Universitats, institució dependent del Ministeri d'Universitats, ha concedit recentment, a través de Resolució 18/05/2020, l'acreditació institucional a IQS School of Engineering i a IQS School of Management, com a reconeixement al compliment del sistema de garantia interna de la qualitat de tots dos centres.

Per a aconseguir aquest reconeixement, les dues universitàries han demostrat el compliment dels requisits contemplats en el Reial decret 420/2015, que estableix l'obligatorietat de disposar de l'acreditació del 50% dels títols de grau i màster universitaris impartits, així com de tenir concedida la certificació de la implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

L'obtenció de l'acreditació institucional suposa la renovació automàtica, per un període de temps, de totes les acreditacions que es requereixen per a continuar impartint les seves titulacions, sense necessitat de sotmetre's al procediment ordinari de verificació de cadascuna de les titulacions universitàries. Així mateix, aquesta acreditació institucional representa un reconeixement al manual de processos de la Institució. En l'informe es destaquen com a punts forts a remarcar, l'elevada satisfacció pel funcionament i per la informació rebuda per part dels grups d'interès pel que fa a les pràctiques externes i els programes de mobilitat; els favorables resultats en els processos d'avaluació externa de la Institució; així com, la bona pràctica en l'orientació estratègica del centre.

Una vegada demostrada la maduresa del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat dels Centres, l'acreditació institucional permet unificar cada cinc anys els processos d'acreditació de les seves titulacions. Actualment, només nou Centres a Catalunya disposen d'aquest reconeixement i d'aquests, sis pertanyen a la Universitat Ramon Llull. En una situació d'incertesa com l'actual, aquesta acreditació posa de manifest la confiança i la solidesa que mereixen els programes que ofereix IQS i la capacitat d'innovació de la Institució.