• IQS TALENT OBSERVATORY: una aposta pel talent

Dimecres, 21 Abril, 2021
Comunicación y Marketing Corporativo IQS

 

El IQS Talent Observatory és una iniciativa llançada a IQS amb l'objectiu promoure el talent dels estudiants fomentant l'aprenentatge actiu de les soft skills. Des de l'observatori, liderat per la Dra. Mar Guitert, es desenvolupen un pla formatiu i diferents activitats que contribueixen a una millor formació dels estudiants d’IQS donant-los eines perquè superin els reptes que la societat canviant en la qual vivim contínuament presenta.

És una unitat tècnica que analitza la situació, les tendències i les transformacions que es produeixen en el mercat de treball per a anticipar-nos a les necessitats i requeriments que tenen les empreses. Per a estudiar aquestes tendències, s'han realitzat estudis qualitatius a partir d'entrevistes en profunditat a responsables de recursos humans o de talent d'empreses pertanyents als sectors d'auditoria, consultoria i biofarma. És un estudi dinàmic en el qual actualment s'estan realitzant entrevistes a empreses del sector gran consum per a ampliar la informació en diferents àrees.

Les empreses que han participat en l'estudi són: Accenture, Boston Consulting, Deloitte, E&I, Everis, KPMG, PWC, AC Marca, Alcon, Almirall, Boehringer Ingelheim, Dermofarm, Eurofragance, Ferrer, Grifols, Uriach, I vascular, Isdin, Kymos, Laboratoris Leti del sector biofarma.

Els resultats de l'estudi pretenen donar una resposta clara sobre què és el que busquen les empreses a l'hora de seleccionar candidats. Fins al moment, podem concloure que el que més valoren són les soft skills, com l'esforç, la motivació, la il·lusió, saber treballar en equip i la flexibilitat.

Algunes empreses entrevistades assenyalen que els joves són atrevits, valents, no tenen por de donar la seva opinió i tenen una bona preparació acadèmica, però els falta recorregut vital.

De la mateixa manera, la impaciència, el saber estar, la dificultat de captar-los i de retenir-los són punts a millorar dels joves futurs professionals.
Arran d'aquest estudi, IQS ha posat en marxa dos tallers per a promoure el talent dels estudiants i treballar les soft skills. Aquests tallers, pensats per a alumnes de grau i de màster, tenen com a objectiu dotar als alumnes d'eines per a desenvolupar les seves competències a nivell personal.

El taller 1, dirigit a alumnes de grau, té com a títol: Management avançat. De l'interior a l'exterior.

El taller 2, dirigit a alumnes de màster, té com a títol: Management avançat II. Des del passat construeixo el meu futur.

Amb aquests tallers, IQS promou el talent, el domini de les soft skills i proporcionen experiències d'aprenentatge molt ben valorades en el món professional.