• IQS va presentar a Futura 2016 els seus programes de màsters, postgraus i dobles titulacions
Dilluns, 14 Març, 2016
General
El Saló Futura 2016 va ser inaugurat per Mercè Jou, secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya de la Generalitat de Catalunya
IQS va oferir una multidisciplinària i internacional oferta de programes oficials de màsters i postgraus
Estudiants consulten els màster d'IQS
Nombrosos visitants es van acostar a l'estand d'IQS per rebre informació
Els màsters d'IQS School of Engineering desperten gran interès per la seva forta orientació pràctica 
IQS va estar present al Saló Futura 2016 dins de l'estand corporatiu de la Universitat Ramon Llull (URL)

IQS va participar en la tretzena edició de Futura, el Saló dels Màsters i Postgraus. Durant dos dies -el divendres 11 i el dissabte 12 de març- al recinte firal de Montjuïc de Barcelona va reunir l'oferta formativa de màsters i postgraus dels centres universitaris més importants de Catalunya. El Saló Futura 2016, que va ser inaugurat per la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, Mercè Jou, va tenir lloc en el marc de la Setmana de la Formació i el Treball de Fira de Barcelona, ​​una de les grans cites del món educatiu que també engloba el Saló de l'Ensenyament.

IQS va estar present al Saló Futura dins de l'estand corporatiu de la Universitat Ramon Llull (URL) amb l'objectiu de subratllar els avantatges competitius de màsters, dobles titulacions de màsters i postgraus en la projecció professional dels estudiants amb vista a la seva inserció laboral.

IQS va presentar una multidisciplinària i internacional oferta de programes oficials, tant en el camp cientificotècnic com en l'empresarial. Programes que s'adapten a les demandes dels universitaris i professionals que busquen ingressar o progressar amb èxit en un món laboral cada vegada més globalitzat. Així són especialment idonis per als que vulguin ampliar o actualitzar la seva formació acadèmica i realitzar estudis d'especialització que responguin a les noves necessitats del mercat.

Entre les novetats que IQS School of Management va portar al Saló Futura 2016 es troba, d'una banda el doble programa Master in International Marketing & Sales Management/Master in International Marketing in a Digital Environment, en el qual els estudiants adquireixen una sòlida formació en màrqueting associat a la gestió de vendes i al nou entorn digital. Aquests estudis s'imparteixen íntegrament en anglès per afavorir el desenvolupament dels estudiants en entorns internacionals. I de l'altra, la doble titulació del Màster en Anàlisi d'Inversions i Banca/Màster en Gestió Patrimonial i Financera que es realitza en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Financers i assegura una sòlida formació especialitzada que dóna peu a l'obtenció del certificat professional European Financial Advisor (EFA) que atorga l'European Financial Planning Association (EFPA).

Quant als màsters d'IQS School of Engineering, destaca la forta orientació pràctica amb més del 50% de les hores lectives destinades a pràctiques de laboratori i la possibilitat que es brinda als estudiants a participar en projectes amb empreses punteres de cada sector, així com realitzar el Treball Final de Màster en universitats internacionals amb què IQS té acords de col·laboració.

Té una bona acollida entre els estudiants la possibilitat que ofereix IQS de realitzar conjuntament el Màster en Gestió d'Empreses Industrials, ofert per IQS School of Management, de forma compatible amb els diferents màsters oferts per IQS School of Engineering. D'aquesta manera, es complementa la base científicotecnològica amb una formació orientada cap al management, i els capacita per desenvolupar altres funcions de gestió pròpies de perfils directius.

D'altra banda, els estudiants del Màster en Enginyeria Química poden realitzar-se simultàniament al costat del Màster en Enginyeria Industrial, aconseguint les atribucions professionals pròpies de la professió de l'enginyer industrial. A més també podrien completar cursar-lo simultàniament amb el Màster de Gestió en Empreses Industrials, obtenint després de 5 semestres acadèmics (dos anys i mig) tres titulacions de màster. IQS crea així itineraris que permeten la formació més completa per als seus graduats.

La relació completa de màsters que IQS va presentar a Futura 2016 és la que segueix.

IQS School of Management
Master in Global Entrepreneurial Management
Master in International Marketing & Sales Management / Master in International Marketing in a Digital Environment
Màster en Gestió d'Empreses Industrials
Màster en Auditoria i Control de Gestió
Màster en Anàlisi d'Inversions i Banca / Màster en Gestió Patrimonial i Financera

IQS School of Engineering
Màster en Química Analítica
Màster en Química Farmacèutica
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials
Màster en Enginyeria Química
Màster en Enginyeria Industrial
Màster en Bioenginyeria

A més es van exposar els programes de formació executiva especialitzada que ofereix IQS Executive Education per als professionals i les empreses en les àrees de Packaging, Compres, PIMES i Direcció en àrees tècniques de l'empresa, entre d'altres.

Sobre IQS

IQS (Institut Químic de Sarrià), centre de la Companyia de Jesús, és un dels centres universitaris amb més prestigi dins del panorama acadèmic i científic nacional i internacional. Amb 111 anys d'experiència docent, IQS és una institució de referència compromesa a donar resposta als nous reptes que el context social, econòmic i industrial planteja.

IQS, membre fundador de la Universitat Ramon Llull, ha anat evolucionant des dels seus orígens focalitzats en la química a la seva configuració actual: dues escoles universitàries IQS School of Engineering i IQS School of Management, una societat IQS PEINUSA a través de la qual realitza investigació, innovació i transferència de tecnologia per a les indústries i empreses, i una divisió IQS Executive Education que ofereix formació especialitzada als professionals i a les empreses. Tot això recolzats per un important grup d'empreses a través de la Fundació Empreses IQS.

La formació integral de persones amb actituds, coneixements i habilitats que els capacitin i impulsin cap al seu desenvolupament personal i professional forma part de la missió d'IQS. Per això, proporciona als seus estudiants experiències que permeten desenvolupar les seves habilitats en la comunicació oral i escrita, el treball en equip, el pensament crític, la resolució de problemes i l'ús d'eines d'enginyeria, científiques i de l'àrea empresarial. Per la seva tradició científica IQS ofereix estudis de Grau, Dobles Graus, Màster i Doctorat en l'àrea de la Química i Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Biotecnologia, Bioenginyeria i Farmàcia a través d'IQS School of Engineering, i en l'àrea d'Administració i Direcció d'Empreses a través d'IQS School of Management.