• Jornada "Has imaginat el teu futur" de formació i orientació per als alumnes de 4t d'ESO i Batxillerat

Dimarts, 02 Juliol, 2013
General
Taula-col·loqui amb exalumnes IQS
Fotografia de grup de la jornada "Has imaginat el teu futur"

Un grup de més de 60 alumnes de 4rt d'ESO i 1r de Batxillerat, participants de les edicions 2011 i 2012 del Campus d'estiu IQS, van retrobar-se el passat 27 de juny a IQS per assistir a la jornada "Has imaginat el teu futur". Durant tot un matí van poder actualitzar els coneixements adquirits en els Campus d'estiu i, alhora, compartir noves experiències amb els seus companys.

El programa de la jornada girava al voltant de tres eixos: millorar les tècniques de presentació oral; participar en un taller o conferència vinculada a l'àrea científico-tecnològica o a l'àrea d'aministració i direcció d'empreses i, finalment, rebre assessorament, en primera persona, sobre quina carrera acadèmica escollir.

La trobada va començar amb l'activitat conjunta: "Tècniques de presentació oral" a càrrec de la Prof. M. Àngels Portabella, del Departament de Gestió Empresarial d'IQS School of Management. Una xerrada que tenia com a finalitat ajudar als joves estudiants a descobrir i aplicar algunes eines que els ajudessin a superar, amb nota, el repte que suposa realitzar una presentació oral. Una situació que, de fet, hauran d'afrontar quan arribin a segon de batxillerat amb la defensa d'un treball de recerca.

En el segon bloc formatiu de la jornada els alumnes van haver d'escollir entre tres conferències o tallers. El primer, que consistia en l'anàlisi de casos pràctics de d'exposicions orals, va servir per analitzar les presentacions orals fetes per diferents personatges de renom, valorar la seva comunicació no verbal, així com, les possibles millores.

La segona activitat, que va ser la més demandada, tractava sobre la "Bona química: de l'origen dels elements a la recerca biomèdica" amb el Dr. Jordi Teixidó, del Departament de Química Orgànica d'IQS School of Engineering. El Dr. Teixidó va aprofundir sobre el concepte de la Química, com la ciència que estudia la composició, comportament, estructura i propietats de la matèria i les seves transformacions. I va plantejar com la simulació d'interaccions molècula-receptor biològic, prèvia als experiments, permet racionalitzar el procés de descoberta de nous fàrmacs, com per exemple en la lluita contra la SIDA.

El tercer taller sobre "Com podem conèixer la situació real d'una empresa tan sols mirant els seus balanços?", amb el Dr. David Castillo d'IQS School of Management, va servir per demostrar com l'anàlisi detallada dels balanços d'una empresa permet fer un diagnòstic rigorós de la situació d'una empresa - saber si té problemes per fer front a les seves despeses o fins i tot per poder continuar la seva activitat- i detectar de forma anticipada possibles situacions no desitjades.

La trobada va acabar amb una xerrada-col·loqui en la qual antics alumnes d'IQS de l'àrea tècnica, de la científica i de la social van intervenir per explicar la seva experiència universitària i laboral i ajudar els joves a aclarir idees sobre quina carrera s'adapta més a les seves preferències. Els participants a la taula van ser Sergio de la Fuente, d'Administració i Direcció d'Empreses, Pamela Besadalombana i Joan Gilabert de Química i Enginyeria Química, Marc Matamoros d'Enginyeria Industrial i Javier Romero de Biotecnologia.


Sobre IQS

IQS (Institut Químic de Sarrià), centre de la Companyia de Jesús, és un dels centres universitaris amb més prestigi dins del panorama acadèmic i científic nacional i internacional. Amb 108 anys d'experiència docent, IQS és una institució de referència compromesa a donar resposta als nous reptes que el context social, econòmic i industrial planteja.


IQS, membre fundador de la Universitat Ramon Llull, ha anat evolucionant des dels seus orígens focalitzats en la química a la seva configuració actual: dues escoles universitàries IQS School of Engineering i IQS School of Management, una societat IQS PEINUSA a través de la qual realitza investigació, innovació i transferència de tecnologia per a les indústries i empreses, i una divisió IQS Executive Education que ofereix formació especialitzada als professionals i a les empreses. Tot això recolzats per un important grup d'empreses a través de la Fundació Empreses IQS.

La formació integral de persones amb actituds, coneixements i habilitats que els capacitin i impulsin cap al seu desenvolupament personal i professional forma part de la missió d'IQS. Per això, proporciona als seus estudiants experiències que permeten desenvolupar les seves habilitats en la comunicació oral i escrita, el treball en equip, el pensament crític, la resolució de problemes i l'ús d'eines d'enginyeria, científiques i de l'àrea empresarial. Per la seva tradició científica IQS ofereix estudis de Grau, Màster i Doctorat en l'àrea de la Química i Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Biotecnologia i Bioenginyeria a través d'IQS School of Engineering i en l'àrea d'Administració d'Empreses a través d'IQS School of Management.