• L'ús inclusiu del braille al màrqueting, tema de la Open Class del Màster en Packaging Management d'IQS Executive Education
Dimecres, 03 Juny, 2015
IQS Executive Education
Un moment de l'Open Class sobre marketing inclusiu del braille, amb Lluís Garcia  
La coordinadora del Màster en Packaging Management, la Dra. Montse Castillo, va presentar el professor convidat
Exemple d'etiquetatge amb braille realitzat per Zekogram

La incorporació del codi braille en el packaging de productes de consum, com a experiència de màrqueting inclusiu, va ser el tema central de l'Open Class que, el passat 19 de maig, va protagonitzar el professor convidat Lluís Garcia de l'empresa Zekogram, dins el tercer mòdul del Màster en Packaging Management d'IQS Executive Education.

Lluís Garcia va iniciar la seva intervenció definint el màrqueting inclusiu com l'especialització del màrqueting centrada en el procés d'identificar i respondre a la diversitat de les necessitats sensorials en el mercat, íntimament associat als conceptes d'experiència hàptica -la ciència del tacte- del producte.

Durant l'Open Class es van exposar dues visions de com pot aplicar-se el braille en el packaging. En primer lloc, com a element inclusiu purament funcional, utilitzat en productes com, per exemple, els medicaments. I, en segon lloc, com a element de màrqueting integrat en el propi disseny, de manera que aporta valor afegit tant per al públic vident com l'invident. Aquest enfocament promou la integració de sentits a l'experiència de l'usuari, transmet una acció de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) natural i amplificada i, al seu torn, aconsegueix un retorn econòmic.

Es caracteritza per oferir la incorporació del braille de valor afegit (Zekos) en el packaging de productes de consum, com a part del disseny visual de marca. Per incorporar el braille amb valor afegit es dissenya o es adapta una Tiflografia Zeko -l'equivalent a la tipografia- d'acord amb els valors i personalitat de cada empresa; es validen i testen els prototips de producte confeccionat i, finalment, en la fase d'implementació assisteixen a les empreses perquè obtinguin la resposta industrial més econòmica i tècnicament òptima.

Sobre IQS Executive Education

IQS Executive Education ofereix formació executiva especialitzada per als professionals i les empreses a les àrees de Packaging, Compres, Pimes i Direcció en àrees tècniques de l'empresa, entre d'altres. L'objectiu d'IQS Executive Education és donar resposta a les necessitats formatives dels professionals sènior de les empreses, tant des del punt de vista del reciclatge i actualització, com del desenvolupament professional.

Sobre IQS

IQS (Institut Químic de Sarrià), centre de la Companyia de Jesús, és un dels centres universitaris amb més prestigi dins del panorama acadèmic i científic nacional i internacional. Amb 110 anys d'experiència docent, IQS és una institució de referència compromesa a donar resposta als nous reptes que el context social, econòmic i industrial planteja.

IQS, membre fundador de la Universitat Ramon Llull, ha anat evolucionant des dels seus orígens focalitzats en la química a la seva configuració actual: dues escoles universitàries IQS School of Engineering i IQS School of Management, una societat IQS PEINUSA a través de la qual realitza investigació, innovació i transferència de tecnologia per a les indústries i empreses, i una divisió IQS Executive Education que ofereix formació especialitzada als professionals i a les empreses. Tot això recolzats per un important grup d'empreses a través de la Fundació Empreses IQS.

La formació integral de persones amb actituds, coneixements i habilitats que els capacitin i impulsin cap al seu desenvolupament personal i professional forma part de la missió d'IQS. Per això, proporciona als seus estudiants experiències que permeten desenvolupar les seves habilitats en la comunicació oral i escrita, el treball en equip, el pensament crític, la resolució de problemes i l'ús d'eines d'enginyeria, científiques i de l'àrea empresarial. Per la seva tradició científica IQS ofereix estudis de Grau, Dobles Graus, Màster i Doctorat en l'àrea de la Química i Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Biotecnologia, Bioenginyeria i Farmàcia a través d'IQS School of Engineering, i en l'àrea d'Administració i Direcció d'Empreses a través d'IQS School of Management.