• La resiliència del turisme intern, casos d'èxit de la mà de l'OMT

Dimecres, 09 Desembre, 2020
IQS School of Management

En l’àmbit mundial, el turisme nacional representa sis vegades més viatges turístics que el turisme internacional (1.400 milions d’arribades internacionals en 2018). A més, el turisme intern pot ser determinant en temps de crisi, demostrant la seva resiliència en diverses ocasions.

En aquest context, l’OMT publica “Tourism and COVID-19. Understanding Domestic Tourism ans Seizing its Opportunities", un informe que identifica els principals mercats turístics interns del món, analitza les seves principals característiques i comparteix les mesures que s’estan implementant a tot el món per a promoure el turisme intern i recuperar la confiança, a mesura que el turisme es reinicia davant la COVID-19.

Davant les importants restriccions de viatge encara existents per als viatges internacionals a conseqüència de la COVID-19, i la preferència dels viatgers per considerar les destinacions més pròximes en les primeres etapes de la normalització de viatges, és probable que els països amb una major proporció de turisme intern es recuperin abans i més ràpid.

En aquest sentit, la crisi actual ofereix una oportunitat perquè els països reavaluïn el seu turisme intern i implementin polítiques que incentivin els viatges domèstics. Encara que el turisme internacional sovint rep més atenció a causa de la seva capacitat per a generar valuosos ingressos d’exportació, el turisme nacional representa una proporció molt major de viatgers i despeses en molts països.

L’informe inclou una primera part en el qual s’analitza el mercat turístic nacional mundial, els viatges turístics nacionals enfront d’arribades de turistes internacionals, els hostes nacionals i internacionals per nits en hotels i la despesa del turisme intern, que és superior a la despesa receptora en la majoria dels grans destins.

En la segona part de l’estudi es detallen iniciatives i incentius per a promoure el turisme intern, estudis de cas d’iniciatives nacionals i, finalment, iniciatives del sector local i privat.