• La Universitat Ramon Llull, sisena Universitat amb millor rendiment a Espanya segons el Ranking CYD
Dimarts, 30 Juny, 2020
Comunicación y Marketing Corporativo IQS

La Universitat Ramon Llull, de la cual forma parte como miembro fundador IQS, se sitúa en el prestigioso Ranking CYD como la 6ª universidad del estado con mejor rendimiento del Estado y la 4ª en Cataluña
 

La Universitat Ramon Llull (URL), de la qual forma part com a membre fundador IQS, se situa en el prestigiós Ranking CYD  com la 6a universitat de l'estat amb millor rendiment de l'Estat i la 4a a Catalunya.

El Ranking CYD avalua, en la seva ja setena edició, una sèrie d'indicadors fiables i transparents que permeten comparar la situació de les universitats segons dimensions. Per elaborar el ranking institucional s'avaluen 76 centres d'educació superior, que representen el 94% del sistema universitari espanyol, a través de 37 indicadors agrupats en 6 dimensions: Ensenyament i aprenentatge, Recerca, Transferència de Coneixement, Orientació internacional, Contribució al desenvolupament regional i, com a novetat d'enguany, Inserció laboral.

La Universitat Ramon Llull ha aconseguit 24 indicadors en rendiment alt posicionant-se per sobre de la mitjana d'universitats i ha millorat 2 posicions respecte a l'edició anterior consolidant-se en el top 10 d'universitats espanyoles.

Analitzat per dimensions, en aquesta setena edició del Ranking CYD, la Universitat Ramon Llull ha aconseguit 6 dels 7 indicadors avaluats de màxim rendiment en la dimensió d'Orientació internacional, la qual cosa la situa en la 4a millor universitat de l'Espanya en aquesta dimensió.

En la dimensió d'Ensenyament i aprenentatge, 6 dels 9 indicadors han estat avaluats en rendiment màxim. Respecte a la dimensió de Recerca, han estat 5 de 9 indicadors que han obtingut rendiment alt, mentre que en la dimensió de Transferència de coneixement, 5 dels 8 indicadors han rebut, també, una mitjana per sobre de la mitjana d'universitats. Finalment, en la dimensió de Contribució al desenvolupament regional, 2 de 4 indicadors han obtingut el màxim rendiment.

IQS, com a membre fundador de la Universitat Ramon Llull, rep aquests resultats amb gran satisfacció pel treball dut a terme entre tot el seu col·lectiu de professors, investigadors i personal d'administració i serveis.