• Medichem concedeix una Beca de Doctorat en Química i Enginyeria Química per promoure la recerca a IQS
Dijous, 07 Gener, 2016
Temàtica: 
IQS Fundación Empresas
Imatge de la reunió entre l'empresa Medichem i IQS, al costat de l'alumne becat Nabí Ferrer
Membres de l'empresa Medichem al costat de Nabí Ferrer, beneficiari de la beca, i el Dr. Pere Regull, director general d'IQS
Elisabeth Stampa, membre del Consell d'Administració de Medichem, i el Dr. Pere Regull, director general d'IQS, en la formalització del lliurament de la beca

Medichem ha concedit la Beca de Doctorat en Química i Enginyeria Química IQS a l'alumne Nabí Ferrer, Enginyer Químic i Màster en Enginyeria Química d'IQS School of Engineering, amb un projecte de tesi que se centra en el "Disseny de reactors de flux amb injecció múltiple en cinètica no paramètrica". La dotació econòmica ha estat possible gràcies a un acord amb la Fundació Empreses IQS.

La qualitat i diversitat de l'activitat investigadora és un element diferencial dels centres universitaris de prestigi. IQS ha tingut sempre una vocació especial per fomentar i desenvolupar l'activitat investigadora dels seus graduats. I en aquest sentit la realització de tesis doctorals resulta imprescindible per mantenir i augmentar les activitats en R+D dels grups de recerca de les universitats.

El doctorat en Química i Enginyeria Química té la Menció cap a l'Excel·lència i és un dels tres doctorats oficials que IQS desenvolupa al costat del doctorat en Bioenginyeria, d'IQS School of Engineering, i el doctorat en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat d'IQS School of Management. Per poder-los dur a terme, a causa de les reduccions dels programes públics d'accés a beques de doctorat o de formació de personal investigador i a l'augment dels costos directes de realització del doctorat, IQS ha optat per buscar alternatives financeres que puguin sufragar la realització de les tesis doctorals. Les primeres respostes han arribat de la mà de les empreses més properes a IQS, com Medichem.

La col·laboració entre IQS i Medichem es remunta a 25 anys enrere quan treballaven conjuntament en el desenvolupament de processos i estudis de seguretat. I ara s'ha renovat, a través de la Fundació Empreses IQS, amb la concessió de la Beca de Doctorat que permetrà treballar en l'avanç del coneixement per al desenvolupament de processos de síntesi industrial en reactors continus, la qual cosa es coneix com a Flow Chemistry. Per això, Medichem suggerirà reaccions tipus que puguin ser del seu interès perquè siguin estudiades com a exemples d'aplicació de les tecnologies desenvolupades en la tesi doctoral.

Tal com explica el Dr. Julià Sempere, professor catedràtic, coordinador del Màster en Enginyeria Química i director de la tesi, “amb aquesta col·laboració s'espera no tant resoldre problemes puntuals de processos concrets com donar impuls a tota una nova filosofia de producció en química fina i d'especialitats”. I incideix en “la coincidència d'opinions entre IQS i Medichem sobre la necessitat de migrar processos discontinus –batch– a continus, molt més eficients, segurs i respectuosos amb el medi ambient”. Cal dir que actualment a IQS s'ha estat treballant a avaluar aquesta transformació de processos, i que Medichem ja ha implantat el primer reactor G4 en continu d'Europa per a la síntesi d'un principi actiu farmacèutic.

La formalització del lliurament de la beca va tenir lloc el passat 23 de novembre a IQS, en un acte al qual van assistir Elisabeth Stampa, membre del Consell d'Administració de Medichem, Pablo Magnani, CEO de Medichem, José Luis Rodríguez, COO de Medichem, i per part d'IQS, el Dr. Pere Regull, director general d'IQS, Rosa Curt, responsable de Relacions Institucionals de la Fundació Empreses IQS, Nabí Ferrer, beneficiari de la beca, el Dr. Julià Sempere, professor catedràtic, coordinador del Màster en Enginyeria Química i director de la tesi, i la Dra. Rosa Nomen, secretària general d'IQS i investigadora del Departament.

Sobre Medichem

Medichem és una empresa farmacèutica independent especialitzada en la fabricació de principis actius farmacèutics (APIs) i de producte acabat (FDFs), amb seu central a Barcelona i amb més de 40 anys d'experiència en el mercat de genèrics. Medichem té dues plantes de fabricació d'APIs que han estat auditades per la FDA (Espanya i Malta) i 3 centres de recerca i desenvolupament ubicats a Espanya, Malta i la Xina. Específicament a Malta, Medichem disposa d'instal·lacions per desenvolupar i fabricar principis actius molt potents (HPAPIs). Així mateix, Medichem fabrica, desenvolupa i comercialitza un ampli portafoli de producte acabat per al mercat de genèrics com B2B. En total l'empresa està formada per més de 400 professionals, el 20% dels quals està dedicat a R+D, i comercialitza els seus productes en més de 60 països (Estats Units, la Unió Europea i el Japó, entre d'altres). Les plantes de fabricació d'APIs i FDF a Malta ofereixen serveis de fabricació a tercers amb una oportunitat única des del punt de vista de patents.

Sobre Fundació Empreses IQS

La Fundació Empreses IQS va ser constituïda el 1958 amb l'objectiu de fomentar la formació, la investigació i la relació entre IQS i el món empresarial. Aquesta tasca, fonamental per IQS, es desenvolupa gràcies al suport econòmic de les més de cent empreses nacionals i internacionals que participen a la Fundació Empreses IQS. L'any 2006 la Fundació es va convertir en el soci fundador del Programa Mit-Spain. L'any 2012 va finançar part del nou edifici d'IQS School of Management que s'ha convertit en un exemple de mecenatge empresarial i civil. Actualment està immersa en el Programa de Beques de Grau i de Màsters Universitaris IQS.

Sobre IQS

IQS (Institut Químic de Sarrià), centre de la Companyia de Jesús, és un dels centres universitaris amb més prestigi dins del panorama acadèmic i científic nacional i internacional. Amb 110 anys d'experiència docent, IQS és una institució de referència compromesa a donar resposta als nous reptes que el context social, econòmic i industrial planteja.

IQS, membre fundador de la Universitat Ramon Llull, ha anat evolucionant des dels seus orígens focalitzats en la química a la seva configuració actual: dues escoles universitàries IQS School of Engineering i IQS School of Management, una societat IQS PEINUSA a través de la qual realitza investigació, innovació i transferència de tecnologia per a les indústries i empreses, i una divisió IQS Executive Education que ofereix formació especialitzada als professionals i a les empreses. Tot això amb el suport d'un important grup d'empreses a través de la Fundació Empreses IQS.

La formació integral de persones amb actituds, coneixements i habilitats que els capacitin i impulsin cap al seu desenvolupament personal i professional forma part de la missió d'IQS. Per això, proporciona als seus estudiants experiències que permeten desenvolupar les seves habilitats en la comunicació oral i escrita, el treball en equip, el pensament crític, la resolució de problemes i l'ús d'eines d'enginyeria, científiques i de l'àrea empresarial. Per la seva tradició científica IQS ofereix estudis de Grau, Dobles Graus, Màster i Doctorat en l'àrea de la Química i Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Biotecnologia, Bioenginyeria i Farmàcia a través d'IQS School of Engineering, i en l'àrea d'Administració i Direcció d'Empreses a través d'IQS School of Management.