• MINECO concedeix ajudes a dos projectes d’IQS en els àmbits de les malalties neurològiques i de la síntesi en la química mèdica

Dimarts, 20 Febrer, 2018
IQS Tech Transfer
Els projectes HARNESS i BISiBonds han aconseguit finançament per a la seva execució dins de la convocatòria del 2017.

Dos projectes IQS han obtingut concessions d’ajuts de finançament dins del nou Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovacióndel MINECO, dins de la seva convocatòria del 2017.

El projecte HARNESS o “Tractament i diagnòstic de patologies cerebrovasculars aprofitant els receptors i el secretoma de l’endoteli microvascular cerebral” ha obtingut una concessió dins l’àrea corresponent a ‘Reptes de la Societat’.

En aquest projecte hi participen la professora d’IQS i investigadora científica principal a MIT, la Dra. Mercedes Balcells (IP), i els professors d’IQS Dr. Jordi Martorell (Co-IP) i Dr. Jose Javier Molins.

L’objectiu principal de HARNESS és la caracterització de les vesícules extracel·lulars alliberades per l’endoteli vascular (exosomes i microvesícules) per aplicar-les en un futur com a biomarcadors per al diagnòstic i/o vehicles per al tractament de malalties neurològiques.

L’envelliment de la població ha augmentat la prevalença i incidència de les malalties neurològiques. Estudis recents han mostrat que les vesícules extracel·lulars, especialment exosomes i microvesícules no són mers residus lipídics, sinó també transportadors d’àcids nucleics, proteïnes, receptors, lípids i factors de transcripció. Es postula que el contingut d’aquestes vesícules està programat i seleccionat per la cèl·lula secretora.

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) i IQS col·laboren conjuntament des de l’any 2000, desenvolupant projectes de recerca conjunts en Biomedicina, Biotecnologia i Materials.

El segon projecte BISiBonds du per títol “Iode, Bor i Silici: el camí des d’entitats d’alta energia a estructures de gran complexitat” i ha obtingut una concessió al programa de ‘Foment de la Recerca científica i tècnica d’ Excel·lència’.

En aquest projecte hi participa la Dra. Ana Belén Cuenca (IP1) d’IQS i el Dr. Alexander Shafir (IP2) de l’Institut de Quimica Avançada de Catalunya (IQAC, CSIC).

El projecte pretén aprofitar la gran versatilitat química que suposa l’ús dels elements de  grups principals (iode, bor, silici) com a eina sintètica d’ús en diverses reaccions químiques, d’aplicació en àrees com la química mèdica. Aprofitant el canvi de paradigma actual en aquesta àrea, vol expandir l’espai químic accessible per al desenvolupament d’entitats moleculars (o bio-conjugades) complexes. Tot això amb l’objectiu d’obrir nous camins, des d’un punt de vista químic, en la recerca en ciències de la vida.

Aquests projectes han estat finançats per el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la Agencia Estatal de Investigación i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional(FEDER), d’acord amb les articles 5.3 i 5.4 de la convocatòria.

 

Descripció del Plan Estatal (2017-2020)

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), mitjançant la Secretaria de Investigación, Desarrollo e Innovación, va publicar el nou Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación(2017-2020). Es tracta del principal instrument estatal en matèria de política científica i tecnològica, que a més inclou els ajuts estatals destinats a activitats d’R+D+i que s’atorguen preferentment a través de convocatòries competitives.

En el procés d’elaboració, s’han tingut en compte els diferents agents implicats: universitats, centres de recerca i tecnològics, associacions empresarials, les plataformes tecnològiques i experts provinents de la comunitat científica, tècnica i empresarial.

El pla s’estructura en quatre programes que corresponen als objectius generals de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020): promoció del talent i la seva ocupabilitat, generació de coneixement i enfortiment del sistema, lideratge empresarial en R+D+i; i recerca i innovació orientada als reptes de la societat.