• Nous equips 'Flow Chem' a IQS
Divendres, 11 Gener, 2019
IQS Tech TransferMoment de la sessió de 'roadshow' celebrada a IQS 


Les síntesis químiques estan canviant en resposta als requeriments d’un món més conscient i sostenible. Els principis de la Green Chemistry proporcionen nous estímuls per a la innovació i aplicació de sistemes de fabricació en continu, pels molts avantatges que presenten en front de la fabricació batch. D’aquesta manera, la Química en Flux Continu s’imposarà sobre els processos tradicionals quan calgui garantir la seguretat del procés, la protecció de les persones i la qualitat del producte final.

Malgrat que no tots els processos de Quimica Fina canviaran, la producció en continu admet optimitzacions ràpides de processos i canvi d’escala, factors molt importants a considerar en la producció de Fine Chemicals.

Recentment,  s’ha dut a terme a IQS un ‘roadshow’ per part de l’empresa M.T. Brandao S.L., dedicada a la venda d’equips científics i representant a Barcelona dels equips Syrris, equipaments que integraran el futur Laboratori de Processos Químics en Flux Continu del nou edifici d’IQS Centre de Transferència de Processos i Tecnologies Integratives (CTPTI),actualment en fase de finalització.

L’objectiu de la jornada era presentar alguns dels equips de química de flux i de  producció de planta pilot que s’integren en el futur Laboratori. A la jornada es van presentar els sistemes de reacció per a Quimica de flux i per lots de l’empresa Syrris., presentació que va anar a càrrec del Sr. Leandro Nogueira i del Sr. Stuart Simcock de la esmentada empresa. Els assistents van poder avaluar les funcionalitats i el rang de treball dels diferents equips de Syrris que van ser mostrats, així com seleccionar el model adequat a cada necessitat.

Un dels aspectes més rellevants del Laboratori de Processos Químics en Flux Continu del nou CTPTI, a més d’estar equipat principalment amb reactors Syrris, serà la incorporació de Tecnologies Analítiques de Procés (PAT) com son les espectroscòpies d’UV, VIS, IR i Raman, que permetran el seguiment ràpid dels processos que es dugin a terme, d’acord amb les guies de producció en continu promogudes per la FDA.

Per a la construcció i equipament del CTPTI, IQS compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), atorgat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Recerca. (Expedient 2015 FEDER S-05).

  
                     logo Generalitat de Catalunya                                            Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional