• Pegat d’hidrogel per tractar el despreniment de retina
Dilluns, 14 Desembre, 2020
IQS Tech Transfer

La vitrectomia és un procediment de microcirurgia ocular mitjançant el qual s’extirpa part de l’humor vitri ocular quan el pacient pateix visió defectuosa. Acabada la intervenció quirúrgica, la cavitat ocular s’ha de reomplir i segellar per tal d’evitar el col·lapse ocular, donat que aquest humor eliminat no té capacitat de regenerar-se. Actualment, l’adhesió retiniana es fa mitjançant l’ús de gasos inerts i oli de silicona, elements que són propensos a produir complicacions com són la hipertensió, cataractes, i, en el cas de l’oli de silicona, emulsificació, migració de la càmera anterior i toxicitat retinal i del nervi òptic. Una altra limitació és la necessitat d’una segona cirurgia.


Urgeixen, doncs, nous procediments quirúrgics per al despreniment de retina que revolucionin la clínica del futur immediat.


Projecte RETIPATCH


El projecte RETIPATCH té com objectiu el desenvolupament d’un nou “agent de taponament” per ser utilitzat al final de les vitrectomies en casos de despreniment de retina. El projecte està liderat pels investigadors del Departament d’Oftalmologia de la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) i compta amb la participació del grup de recerca GEMAT (Grup d’Enginyeria de Materials) d’IQS, liderat pel Dr. Salvador Borrós i la Dra. Cristina Fornaguera.


El nou pegat retinià està basat en un nou material no tòxic, biocompatible i fàcil d’implantar, que no requerirà una segona intervenció per tal de ser retirat. A més, ha de ser transparent i tenir una bona permeabilitat a l’aigua i a l’oxigen. Dins de la biocompatibilitat, un dels reptes més grans és el control de la reacció inflamatòria que l’agent pot induir, que a la vegada pot alterar tant la seva estabilitat com la funció de les estructures intraoculars.


Els hidrogels termo-sensibles tenen la propietat de ser líquids a temperatures baixes i gelifiquen amb l’augment de la temperatura. Dins del projecte RETIPATCH, el desenvolupament d’aquests hidrogels termo-sensibles permetrà dissenyar una formulació a temperatura ambient que pugui adaptar-se a la temperatura de l’ull i que tingui una bona adhesió en la retina. El material tindrà un efecte segellador i es reabsorbirà una vegada el despreniment de retina estigui resolt.

 

Programa CaixaImpulse


RETIPATCH forma part dels projectes que conformen el programa CaixaImpulse Validate 2019.


CaixaImpulse és una iniciativa promoguda per la Caixa i Caixa Capital Risc, amb la col·laboració de la iniciativa europea EIT Health, que busca traslladar a la societat els resultats de projectes innovadors de recerca en l’àmbit de la salut i de les ciències mèdiques donant suport al desenvolupament comercial d'importants innovacions sanitàries emergents de les universitats i centres hospitalaris. Com a tal, els projectes  s’orienten a la valorització i comercialització d’actius protegits o protegibles, resultants de la investigació.


El projecte RETIPATCH   ha rebut finançament i suport de la Fundació “la Caixa”, en virtut de la subvenció CaixaImpulse < CI20-00228>