• Planta Pilot de Bioprocessos. Instal·lacions i equips
Dimecres, 29 Gener, 2020
IQS Tech Transfer
Imagen del biorreactor de 144L
Imatge del biorreactor de 144L 

La Planta Pilot de Bioprocessos és una de les unitats que incorpora el nou edifici Centre de Transferència en Processos i Tecnologies Integratives (CTPTI) d’IQS, una infraestructura d’investigació avançada i de transferència de tecnologia a la indústria orientada a integrar tecnologies productives que condueixin a la generació de productes i materials d’alt valor afegit. La finalitat del CTPTI és desenvolupar projectes d’investigació d’excel·lència, destinada especialment a la seva transferència a la indústria, potenciant així el desenvolupament tecnològic i la innovació del teixit industrial català en els sectors que mostren un major potencial de creixement, com és el cas del sector biotecnològic.

Les empreses químiques, farmacèutiques i biotecnològiques desenvolupen cada cop més estratègies de producció innovadores, basades en fermentacions microbianes per a la producció de proteïnes, enzims, metabòlits o altres productes d’alt valor afegit. Es tracta de reaccions que, un cop desenvolupades al laboratori, necessiten proves d’escalat per avaluar la seva viabilitat i validar el procés, abans d’arribar a la producció industrial.

Equips i instal·lacions

La nova Planta Pilot de Bioprocessos ocupa un espai total de més de 130 m2 i consta de tres zones diferenciades i connectades internament: la planta pilot, el laboratori i el magatzem.

La unitat central de la planta, de 50 m2, és el lloc on s’ubica el bioreactor i la resta d’equips necessaris per a que el procés biotecnològic tingui lloc. La sala compta amb serveis auxiliars necessaris per a totes les etapes del procés (vapor d’aigua, aigua desmineralitzada, gasos), així com diversos equips pel processat i aïllament de bioproductes (“downstream processing”, DSP).

Els principals equips que s’inclouen en aquesta zona són:

  • Bioreactor BIONET F3-100 de 144L, per a cultius de 20 a 100L útils
  • Tancs de sembra/collita de 100L (encamisat i no encamisat)
  • Disruptor cel·lular GEA Niro Soavi, amb capacitat de 20L/h
  • Centrífuga discontinua de procés, de discos, Alfa Laval, model CLARA 80, con capacidad de 20 L/h.
  • Equip de micro/ultra-filtració tangencial BIONET M-50, amb filtres de membrana ceràmics i de fibra buida
  • Liofilitzador COOLVACUUM Lyomicron -55ºC, amb càmera cilíndrica i “manifold”.

El magatzem, situat just al costat de la unitat central, disposa d’una càmera freda a 4ºC i de l’espai suficient per a emmagatzemar reactius i productes, distribuïts en prestatges i armaris de seguretat.

Per últim, el laboratori auxiliar està pensat tant per a la preparació de inòculs i medis de cultiu, com per a dur a terme estudis preliminars o realitzar assajos analítics. Per tant, per una banda, l’espai està dotat d’instrumentació analítica i equipat amb cabina de flux laminar, campanes de gasos, incubadores, banys i centrífugues. Per altra banda, el laboratori compta amb un bioreactor BIONET de 10L per a la preparació dels inòculs a utilitzar en el bioreactor de procés o bé per a la realització d’estudis preliminars en la transferència de protocols.

Amb les capacitats d’aquesta nova planta pilot, IQS Tech Transfer incrementa la seva diversitat de serveis a la indústria en el camp de la biotecnologia.

Responsables de la instal·lació

El funcionament de la planta i la qualitat del servei es basa en l’expertesa de l’equip humà d’IQS implicat directament en el projecte i integrat inicialment per:

  • Dr. Antoni Planas (Director de la Planta), Doctor Enginyer Químic i Professor Catedràtic de Bioquímica.
  • Dr. Marc Carnicer (Project Manager), Doctor en Biotecnologia i Professor Associat de Bioprocessos.
  • Sr. Oriol Selva (Operari Tècnic de Planta), Màster en Biotecnologia.
  • Dra. Núria Vallmitjana (Directora de la divisió IQS Tech Transfer), Doctora en Economia i Empresa i Enginyer Químic.

 

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER. Expedient 2015 FEDER S-05.