• Planta Pilot de Bioprocessos. Serveis a la indústria
Dimecres, 05 Febrer, 2020
IQS Tech Transfer

Nueva Planta Piloto de Bioprocesos del CTPTI en IQS
 

L’oferta de serveis d’R+D+i en processos biotecnològics que ofereix IQS Tech Transfer es veu ampliada des d’aquest mes de gener de 2020 amb la incorporació de la nova Planta Pilot de Bioprocessos que ha estat instal·lada en el nou Centre de Transferència en Processos i Tecnologies Integratives (CTPTI) del centre universitari IQS.

Aquesta nova infraestructura és una unitat universitària de transferència de tecnologia oberta a la col·laboració amb la indústria oferint serveis de recerca contractada, projectes col·laboratius o com a CMO (Contract Manufacturing Organization) per a petites produccions de lots, donant així resposta a les creixents demandes dels clients.

Els serveis van destinats a diversos sectors industrials, com són el sector farma i de producció d’API’s, alimentació humana i animal, nutracèutica, cosmètica, agroquímica, valorització de residus, biotecnologia ambiental i sector de la detergència, entre d’altres.

Amb aquesta planta pilot, IQS vol maximitzar l’eficiència en la producció de substàncies mitjançant processos biotecnològics, millorar o innovar les que ja existeixen,  definir les condicions operatives d’escalat i optimitzar els medis de cultiu.
 

Serveis generals
 

Els serveis de la planta s’enfoquen a bioprocessos amb microorganismes natius o recombinants, aportats pel client o  de col·lecció, per a:
 

 • Maximitzar la producció de bioproductes
 • Millorar i innovar processos existents i definir les condicions operatives de l’escalat
 • Optimitzar medis de cultiu
 • Produir petits lots de bioproducte
   

A la nova planta pilot biotecnològica es podran dur a terme i escalar processos de fermentació, producció de biomassa, biotransformacions i processos biocatalítics i de bioremediació.

Mitjançant aquestes diferents opcions, els clients podran obtenir una àmplia gamma de bioproductes: des de proteïnes terapèutiques i recombinants, hormones, antibiòtics, oligosacàrids i polisacàrids, pèptids, metabòlits intra i extracel·lulars, vitamines, aminoàcids, nucleòtids, enzims industrials, probiòtics, fins a biopolímers.

Concretament, els serveis que ofereix la planta es poden resumir en:

 1. Estudi de viabilitat d’un procés en bioreactor a escala de 10L.
 2. Producció d’un lot de bioproducte a partir de la soca inicial i procés prèviament desenvolupat pel client. Transferència a bioreactor de 10L, producció a bioreactor de 100L i processos d’aillament de producte (downstream).
 3. Desenvolupament d’un bioprocés. Optimització del medi de cultiu. Estratègia de fermentació i de processos d’aillament de bioproducte. Producció de lots de referència.
   

Altres serveis
 

Per a completar aquesta cartera de serveis, cal fer esment també a la possibilitat de dur a terme projectes des de les fases prèvies de recerca, que s’inicien al Laboratori de Bioquímica d’IQS. En aquests casos, es treballa en la selecció, construcció del microorganisme recombinant i estudi del desenvolupament del procés previ a ser transferit a la planta pilot. Aquests serveis inclouen per exemple:
 

 • Modelització i simulació per mètodes bioinformàtics
 • Screeningi selecció de microorganismes
 • Clonatge de gens i generació de microorganismes recombinants
 • Biocatàlisi amb enzims o microorganismes
 • Enginyeria de proteïnes per a l’optimització d’enzims
 • Enginyeria metabòlica de microorganismes recombinants per a la producció de biomolècules específiques
 • Avaluació a escala de laboratori de processos biocatalítics (disseny, optimització de condicions i paràmetres operatius)
 • Desenvolupament de tècniques analítiques per a la caracterització de bioproductes
 • Control de qualitat de bioproductes


Per últim, tractant-se d’una infraestructura de recerca avançada, des de la Planta Pilot de Bioprocessos, tenim un gran interès a participar en convocatòries públiques i privades de projectes d’R+D+i, formant part de consorcis i aportant el nostre coneixement i capacitats tècniques.