• Real-Time PCR
Dimarts, 23 Juliol, 2019
IQS Tech Transfer


 

La reacció en cadena de la polimerassa, coneguda com PCR de les seves sigles en anglès Polymerase Chain Reaction, és una tècnica molt important en Biologia Molecular que té com objectiu obtenir in vitro un gran nombre de còpies d’un fragment d’ADN concret. L’ADN es va amplificant de forma exponencial en cada etapa dels cicles de temperatura i, per tant, aquesta metodologia té una gran sensibilitat per detectar i quantificar seqüències específiques d’àcids nucleics a partir de mostres biològiques.

El Departament de Bioenginyeria de l’IQS School of Engineering ha incorporat recentment, dins de la seva oferta de serveis, un equip Real-Time PCR Quantstudio de la marcaThermofisher Scientific. Dels molts tipus de PCR que existeixen, el denominat ‘Real Time’ incorpora un lector de fluorescència que permet fer un seguiment en temps real de l’amplificació del fragment d’ADN. L’equip disposa d’una placa tèrmica que regula adequadament i ràpidament la temperatura de reacció. A cada etapa del cicle de temperatura, podem mesurar la fluorescència amb una gran sensibilitat i, per tant, fer un seguiment de l’acumulació d’ADN. L’equip està dotat de potents algoritmes de disseny d’assaig, mescles optimitzades i un sistema flexible d’anàlisi de dades, per facilitar i optimitzar el procés de quantificació.

Aquesta tècnica s’utilitza preferentment per mesurar l’expressió gènica, però també permet determinar quantitativament l’ADN inicial contingut a les mostres, segons els resultats del procés d’amplificació.

Entre les múltiples aplicacions de la PCR podem destacar:

  • Mesura de l’expressió gènica, la més habitual, que permet, per exemple, detectar la influència d’un medicament en mostres biològiques.
  • Anàlisi de variacions genètiques entre individus, mitjançant la identificació de genotips de tipus SNP (Single Nucleotid Polymorphism) o de variacions en el nombre de còpies d’ADN (Copy Number Variation).
  • Detecció d’àcids nucleics en mostres, per a la realització de diagnòstics.
  • Detecció de contaminacions biològiques o patògens, en el sector agroalimentari.
  • Anàlisi de l’estabilitat de proteïnes en resposta a la temperatura (Protein Thermal Shift).

Aquest equip ha estat cofinançat mitjançant fons procedent de l'Obra Social "la Caixa".