• TQ-GCMS/MS, una tècnica alternativa per a l’anàlisi de dioxines

Dimecres, 22 Setembre, 2021
IQS Tech Transfer

Maria Torras d’Izasa Scientific i Ramon Martí d’IQS, al costat del nou equip TQ-8050 NX. 

L’anàlisi de dioxines és un tema d’interès mediambiental i alimentari des de fa dècades. Per tal de donar resposta al delicat anàlisi d’aquestes molècules, costoses i complexes tècniques d’espectrometria de masses d’alta resolució (HRMS) han estat acceptades com a estàndards analítics. L’evolució de tècniques menys complexes com la cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses de triple quadrupol (TQ-GCMS/MS) permeten, avui dia, abordar aquesta problemàtica de forma més senzilla i econòmica. Encara que recentment TQ-GCMS/MS ha estat confirmat com mètode oficial, aquesta nova opció necessita encara un llarg camí per a ser posada a punt i ser una alternativa real.

Shimadzu i IQS han signat un acord de col·laboració per tal d’explorar aquesta nova possibilitat. El Laboratori Mediambiental d’IQS té un reconegut prestigi en la determinació i anàlisi de dioxines, amb una llarga experiència en anàlisi de diferents tipus de mostres i matrius. L’any 1999 es va convertir en el primer laboratori acreditat a Espanya per a l’anàlisi de dioxines en emissions atmosfèriques i el 2004 per a l’anàlisi en productes per a l’alimentació humana i animal. Durant aquest temps, s’ha treballat en la determinació de dioxines, furans, PCBs i altres compostos orgànics persistents, comptabilitzant més de 22.000 mostres analitzades. Aquest entorn resulta ideal per avaluar la nova alternativa analítica plantejada.

En el marc d’aquesta col·laboració, Shimadzu ha cedit a IQS, a través d’Izasa Scientific, un equip TQ-8050 NX, un GC-MS de triple quadrupol de millors especificacions. Entre altres novetats tecnològiques, incorpora una font d’ionització optimitzada d’alta sensibilitat. Shimadzu lidera des de fa anys aquesta nova estratègia d’anàlisi, gràcies a estar a l’avantguarda del desenvolupament instrumental, i ofereix equips d’elevada sensibilitat que permeten afrontar amb garanties aquest repte.

Durant un any sencer, els experts del Laboratori Mediambiental d’IQS, juntament amb els especialistes d’aplicacions d’Izasa Scientific, desenvoluparan metodologies optimitzades per a l’anàlisi de dioxines en diferents mostres. Un altre dels objectius d’aquest grup de treball serà concloure els avantatges i limitacions d’aquesta nova manera d’analitzar dioxines.

Ramón Martí, responsable del Laboratori Mediambiental d’IQS: “Des del punt de vista analític, es tracta sens dubte d’una tècnica de futur per a la determinació d’aquest tipus de contaminants per GC-MS. L’equip TQ-8050 NX disposa de la mateixa especificitat que teníem fins ara, però amb un augment de la sensibilitat i de manipulació molt més senzilla”.