• Un món de superfícies intel·ligents
Dijous, 18 Octubre, 2018
IQS Tech Transfer

Exemple de recobriment hidrofòbic

En els darrers anys, el món dels materials, i més concretament de les superfícies dels mateixos, ha experimentat grans avenços tecnològics. Per exemple, la fabricació de peces plàstiques ha incorporat complements de làmines decoratives mitjançant l’ús de diverses tècniques,  reduint així la necessitat de manipulació posterior i augmentant el valor de les pròpies peces. Es tracta, per exemple, de làmines decoratives amb acabat metàl·lic (interior d’automòbils), o làmines decoratives per etiquetatge d’envasos, integrades al propi envàs.

Un altre exemple és el desenvolupament de micro i nano estructures que permeten canviar la tribologia de la superfície dels materials y proporcionar-los propietats hidrofòbiques, hidrofiliques, adherents, lliscants, creació de camins lumínics, etc. Aquestes tecnologies tenen gran aplicació en la indústria d’injecció de plàstics.

Dins la Comunitat Indústries del Futur de l’Estratègia RIS3CAT, sorgeix el projecte PLASTFUN, amb l’objectiu principal d’establir les tècniques i els mètodes necessaris per a l'aplicació industrial dels circuits electrònics impresos i de les nanotextures en peces plàstiques injectades. Al mateix temps, pretén coordinar els recursos per a establir una línia pilot de fabricació de peces plàstiques amb superfícies funcionalitzades que permeti a les empreses del territori desenvolupar nous productes amb aquestes tecnologies i adquirir el coneixement necessari per a la seva producció rendible. PLASTFUN està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Sota la coordinació dels professors d’IQS Dr. Andrés Garcia i Dr. Jose J. Molins, investigadors del Departament d’Enginyeria Industrial del Centre Universitari, experts reconeguts en el camp de les superfícies intel·ligents,  participen en aquest projecte en la simulació i reproducció de micro i nano estructures en el procés d’injecció de plàstics, per tal d’obtenir les condicions ideals del mateix.

Així mateix, la spin-off Flubetech, dirigida pel també professor d’IQS Dr. Carles Colomines i participant en el projecte, aportarà la seva experiència en el recobriment de motlles per la preparació de les superfícies.

Concretament, els reptes que assumeixen els participants d’IQS, pel que fa a la nanotexturització de peces plàstiques per nanogravat de motlle, són:

  • Tractaments superficials necessaris per a donar durabilitat al gravat de motlle.
  • Disseny de les micro/nano textures apropiades per a les funcionalitats previstes, i que es puguin fabricar amb les limitacions del làser de femtosegons.
  • Traspàs d’aquesta textura en pla a una zona 3D, mapeig de la superfície, anàlisi de les fronteres entre fragments i adaptació de la textura a possibles deformacions.
  • Trobar els paràmetres de mecanització, tant òptics com mecànics, adequats per a cada textura i funcionalitat.
  • Trobar les condicions de treball necessàries per a copiar correctament la superfície, mitjançant la utilització d’un software de simulació específic.

Juntament amb IQS, participen altres centres de recerca, universitats i empreses del sector. Alguns d’ells, com l’ICN2, el CNM i l’empresa Flubetech (spin-off d’IQS en els seus inicis), tots ells participants de PLASTFUN, ja van acompanyar al grup d’IQS en un estudi previ recollit en el projecte europeu AIM4NP, Automated In-line Metrology for Nanoscale Production, precursor de l’actual, on ja es van desenvolupar simulacions de nanosuperficies per la injecció de plàstics.

 

Comunitat  RIS3CAT INDÚSTRIES DEL FUTUR.

L’Estratègia de Recerca i Innovació per a l'Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta a l’exigència de la Comissió Europea per tal que els estats i regions elaborin estratègies pròpies que s’ajustin al seu potencial d’innovació.

La Comunitat d’Indústries del Futur sorgeix com a fruit d’una anàlisi dels reptes/oportunitats existents dins l’àmbit sectorial de Sistemes Industrials. Recull com a objectiu prioritari dins la seva estratègia la generació d’un “Pol d’Innovació Líder en Fabricació Eficient i Sostenible”. I sota aquest marc ha establert quatre àmbits estratègics (Planta, Processos, Operari i Producte Eficients i Sostenibles) i quatre eixos tecnològics d’actuació prioritaris (Digitalització Industrial, Processos Avançats, Eficiència Energètica i Robòtica Col·laborativa) on ubicar i impulsar les seves activitats específiques.