• Unitat de Processos Químics en Continu. Serveis a la indústria.

Dilluns, 15 Març, 2021
IQS Tech Transfer

L’oferta de serveis de R+D+i i de transferència de tecnologia que ofereix IQS Tech Transfer a les empreses s’ha vist ampliada des del passat 2020 amb la posada en marxa de la Unitat de Processos Químics en Continu o Flow Chemistry Unit (Unitat Flow Chem), instal·lada al Centre de Transferència en Processos i Tecnologies Integratives (CTPTI) d’IQS.

El CTPTI és una instal·lació universitària de recerca avançada i de transferència de tecnologia oberta a la col·laboració amb la indústria, que des de les seves diverses unitats ofereix serveis de recerca contractada, projectes de desenvolupament tecnològic i de col·laboració en innovació industrial.

La tecnologia de química de flux en continu pot millorar els processos industrials de la química fina, focalitzant-se en el control sobre la qualitat de la producció, la seva eficiència i seguretat i també en la reducció del seu impacte mediambiental.

Tot això incideix en una reducció de costos, potencia la sostenibilitat i redueix de manera significativa els temps associats a la producció d’APIs i a la seva cadena de subministrament.

Serveis generals

L’aproximació a la química en continu requereix una col·laboració molt estreta entre químics i enginyers químics, tal com IQS ofereix a la indústria des de sempre.

La Unitat de Processos Químics en Continu, integrada dins del Grup de Química Farmacèutica (GQF), permet l’aplicació de les noves tecnologies de manufactura avançada en química fina, per  tal de transformar i optimitzar els sistemes de producció de discontinu (batch) a continu, convertint-los en processos més eficients, més estables, més segurs, més ràpids i més nets.

Alguns dels serveis que ofereix la Unitat Flow Chem són:

- Assaig (Screening) i selecció de reaccions químiques, amb el suport de reactors de microones.

- Assajos de laboratori per al desenvolupament de nous processos o per a la millora dels existents.

- Optimització de processos, mitjançant disseny d’experiments (DoE).

- Escalat de processos, nous o existents.

- Producció de lots petits.

Aquest ventall de serveis s’ofereix des de la utilització dels dos equips de reacció en continu de la unitat: el reactor Syrris ASIA per petits assajos, i el TITAN per escalats i producció de petits lots, de l’ordre del quilo de producte. Les Tecnologies Analítiques de Procés (PAT) permeten el seguiment en continu dels processos i en garanteixen la qualitat dels seus resultats.

A més, la unitat ofereix la possibilitat d’investigar i innovar en el disseny de nous reactors continus, especialment orientats al treball en sistemes multi-fàsics, aplicant coneixements i tecnologies innovadores en membranes i sistemes d’adsorció, entre d’altres.

Finalment, no hem de perdre de vista la part del work-up o downstream, en la que l’equip de treball de la unitat en té experiència i en la que ha incorporat operacions com la filtració tangencial, unitats de separació de fases o l’atomització.

Responsables de la instal·lació

El funcionament de la unitat Flow Chem i de la qualitat del servei es basa en l’expertesa de l’equip humà d’IQS implicat directament en el projecte:

- Dr. Julià Sempere (Director de la Unitat Flow Chem), Dr. Enginyer Químic i Professor Catedràtic al Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials.

- Dra. Rosa Nomen, Dra. Enginyera Química i Professora Catedràtica al Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials.

- Dr. Xavier Berzosa (Project Manager), Dr. en Química i Professor de Química Industrial i Química de Procés.

- Dr. Eduard Serra (Director del Laboratori d’Anàlisi Tèrmica), Dr. Enginyer Químic, Professor de Disseny de Reactors i Seguretat Industrial i Responsable de Seguretat i Director d'Emergències d’IQS.

- Dra. Núria Vallmitjana (Directora de la divisió IQS Tech Transfer), Dra. en Economia i Empresa, i Enginyera Química.

Per a l'adquisició d'aquests equips dins del marc del projecte  Expedient 2015 FEDER S-05,  IQS compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, atorgat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Recerca.  Aquesta concessió s’emmarca dins la convocatòria d’ajuts per a la selecció de projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial d’edificacions per a infraestructures d’R+D que possibilitin la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció de talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement i valorització, susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).