• Actualització Covid-19

Pla de Contingència IQS per a l’inici de curs 2021-2022

Des d’IQS hem desenvolupat un Pla de Contingència per a un inici de curs mantenint les mesures de seguretat por COVID19. Un pla on es detallen totes les accions i disposicions a implementar i posar en marxa pensant en l’escenari d’un principi de curs 2021-22 en el que encara s’hagin de mantenir les mesures de seguretat per la COVID19.

Aquestes mesures de seguretat a mantenir es basen en la possible presència del SARS-CoV-2, ja sigui en les instal•lacions o a les persones i per tant, caldrà seguir fent ús de mascaretes, caldrà mantenir dins del màxim possible les distancies entre les persones, caldrà rentar-se sovint les mans amb gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó, etc.

 

Descarregar Pla de Contingència IQS Inici Curs 2021-2022

Mesures de protecció i organitzatives a nivell general

Totes les activitats que es realitzin a les universitats han de complir les mesures que marca la Resolució SLT 1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARSCoV-2 i la Resolució SLT 1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Accés a les instal·lacions

Per l’accés a les instal·lacions IQS a tota la comunitat universitària IQS i visites externes se seguiran mantenint els mateixos criteris per a discernir si es pot o no anar a IQS.

En el pla de contingència es detallen els següents casos:

  • Si tens algun dels símptomes de la COVID-19
  • Si has estat recentment en contacte estret amb una persona afectada per la COVID-19
  • Si has estat diagnosticat de COVID-19 o has patit símptomes compatibles amb la malaltia en les darreres dues setmanes
  • Si ets una persona que sigui considerada com "especialment sensible" als riscos derivats de l'exposició al SARS-CoV-2
  •  

Descarregar protocol d’accés a IQS

Gestió d’Espais

A IQS hem definit les actuacions a seguir en cadascun dels diferents espais: aules, laboratoris docents, laboratoris de recerca i serveis tècnics, espais d'ús compartit (biblioteca, sales d'estudi, sales d'actes i cafeteria).

Pots consultar i descarregar-te aquesta part del Pla de Contingència IQS Covid19 per a la gestió d'espais.

 

Descarregar Pla Gestió d'Espais
 

Protocols de neteja i desinfecció

S'han establert uns protocols estrictes respecte a la neteja i desinfecció de cadascun dels espais i equips de treball.

 

Protocol de Desinfecció
 

Àmbit d’aplicació

Aquest Pla de Contingència s’aplica a tot IQS i les mesures establertes en el Pla o com a conseqüència del Pla seran d’aplicació al conjunt de la comunitat universitària (estudiants, PAS, al personal docent i investigador, als responsables i al personal de les empreses concessionàries i de serveis que duen a terme la seva activitat a les instal•lacions i, en general, a les persones que accedeixin a les instal·lacions d’IQS

Vigència del Plan

Entra en vigor al moment de la seva aprovació i serà vigent fins que es mantingui activat el Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Informació en cas de contagi per Covid-19

S'ha creat un Equip de Seguiment format per la Direcció General, el Deganat d'IQS School of Management, el Deganat d'IQS School of Engineering, la Direcció d'RR.HH., Secretària General, Coordinació d'RR.II. i el Responsable de Seguretat i Director d'Emergències d'IQS.

La persona interlocutora amb les autoritats sanitàries és el Responsable de Seguretat i Director d'Emergències d'IQS, que ha de comunicar qualsevol cas a la Direcció General i a la Direcció d'RR.HH., i actuarà conforme al Protocol establert.

Els membres de la comunitat universitària d'IQS que resultin contagiats per aquesta malaltia o afectats per mesures de confinament i/o quarantena ho han de comunicar, de manera immediata, a l'adreça de correu rrhh@iqs.edu o eduard.serra@iqs.edu.

 

Descarregar Protocol

 

Com serà l'inici de curs 2021-2022?

100% docència presencial a l'aula i laboratoris per al curs 2021-22 en els alumnes de nou ingrés de Grau i Màster

  • Pla flexible per a afrontar els possibles escenaris sanitaris, mantenim calendari acadèmic i garantim la màxima presencialitat en aula i laboratoris per al pròxim curs.
  • Política de beques i ajudes als estudiants amb famílies afectades per les conseqüències econòmiques produïdes per la COVID-19.

 
 
  • Els processos d'admissió, preinscripció, reserva de plaça i matrícula s'han adaptat a l'entorn digital.
    Calendari acadèmic amb inici dels Graus el 13 de setembre 2021, assegurant la realització de totes les activitats docents, pràctiques i experiencials definides en els currículums docents de cada programa. I inici d'octubre 2021 per a Màsters

 

     Veure noticia

Welcome back to IQS!

Ens alegra tenir-vos de tornada!

Us estem esperant per a iniciar el pròxim curs.

En petits grups i seguint protolos de seguretat Covid19, els nostres estudiants han acabat les seves pràctiques en laboratoris per a acabar el seu curs complet. Gràcies a tots per fer-ho possible!