• Nou sistema de gestió de les Biblioteques URL

Dimarts, 21 Setembre, 2021
General

El dilluns 26 de juliol va entrar en funcionament el nou sistema de gestió de les Biblioteques de la Universitat Ramon Llull que modifica la interfície de consulta de la web.

Aquest canvi s'ha realitzat juntament amb les institucions que formen part del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya - CSUC (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, Universitat Oberta de Catalunya i Biblioteca de Catalunya) i permet centralitzar de manera més eficient, en una sola interfície de cerca, el catàleg de recursos físics i electrònics propis (contingut d'e-books, e-journals i bases de dades), els repositoris propis (Recercat), així com el de totes les biblioteques del CSUC.

A més a més, quan hi ha múltiples edicions o versions, Alma agrupa els registres basant-se en principis FRBR (Requisits Funcionals dels Registres Bibliogràfics), per facilitar la cerca a l'usuari i la identificació de documents.

Pel que fa a catalogació, una de les millores més esperades és que permet a les biblioteques la catalogació única al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya - CCUC i automàticament es visualitzen en el catàleg propi sense haver de mantenir dues còpies com ocorria fins ara.

Alma també facilita el préstec consorciat entre les diverses institucions del CSUC, citar els documents segons diferents estàndards, exportar referències i guardar i enviar els resultats per correu electrònic.

Per una banda, Alma destaca per la seva adaptabilitat a qualsevol dispositiu mòbil i perquè és accessible sense necessitat d'instal·lar programari addicional.

I per altra banda, suposa una notable millora dels processos interns de les nostres biblioteques, gràcies a la incorporació d'un Electronic Resource Manager (ERM) per gestionar els recursos electrònics.

Per últim, cal tenir en compte que durant les primeres setmanes de funcionament poden haver-hi incidències puntuals, fruit de la magnitud del projecte i la coordinació entre les institucions, però no afectarà el funcionament global del servei.