• PARADIGMA IQS. FUNDACIÓ EMPRESES IQS (1958-2008)

 

Dr. Josep Arcas Romeu, president de la Fundació Empreses IQS

Ningú no posa en dubte que avui més que mai, quan l'economia ja no coneix fronteres, l'educació i el coneixement són factors clau per ser competitius.

Per afrontar els reptes que tant l'evolució científica com la social ens presenten diàriament, la col·laboració i la sintonia entre el món acadèmic i empresarial és imprescindible si no ens volem quedar endarrerits en un món canviant.

Tal vegada tot això resulta ara una obvietat per a molts, però no ho era durant els anys de postguerra, quan l'IQS ja tenia la ferma vocació de treballar estretament amb la indústria per trobar solucions als problemes que se'ls plantejaven, tal com se'ns recorda en el primer capítol.

Aquest llibre ens presenta el cas exemplar d'una institució, la Fundació Empreses IQS, que des de fa ja cinquanta anys ha treballat eficaçment perquè la relació entre l'IQS i les empreses resultés, en una simbiosi perfecta, tan profitosa per a tots dos com per a la societat en general.

Gràcies a les empreses i a través de la Fundació, l'IQS ha comptat amb els mitjans necessaris per portar a terme una formació i una recerca de reconegut prestigi. Els fruits obtinguts gràcies a aquestes ajudes s'han traduït en els assoliments científics, en l'assessorament i en els excel·lents graduats formats per l'IQS, que han satisfet al seu torn les necessitats de la indústria química.

A través de la mirada càlida que la seva proximitat els permet, Enric Gal-Boguñà i Llorenç Codern –que ja van donar mostres de la seva vàlua en els treballs del Museu IQS– ens relaten la història de la Fundació i ens donen a conèixer les persones extraordinàries que la van fer possible. Una història indissoluble de l'IQS i de la indústria, i que transcorre lligada a la història recent del nostre país i dels seus millors i pitjors moments polítics i econòmics.

Com a President de la Fundació Empreses IQS , és per a mi un honor presentar-los aquest llibre amb el qual ens agradaria expressar el nostre agraïment a totes les persones i a totes les empreses que han fet possible la realitat actual d'IQS. També volem manifestar la nostra voluntat de donar suport a la institució en tot allò que estigui al nostre abast perquè els anys venidors siguin tan fructífers com els passats.

 

Llorenç Codern i Castells. Enginyer Químic IQS (Promoció 1953), ha desenvolupat la seva vida professional dins la indústria farmacèutica, a la firma alemanya Boehringer Ingelheim España, primer com a responsable de Control de Qualitat i després com a Director de Fàbrica a Sant Joan Despí (1979-1998). Ha estat Professor Ajudant a IQS, col·laborador de PEINUSA i membre de la Junta Directiva de l'A-IQS.

Enric Gal-Boguñà i Viñals. Enginyer Químic IQS (Promoció 1960), des del 1960 fins al 1993 treballa a la indústria farmacèutica (Laboratoris Ferrer Internacional, Frumtost, Zyma i Ciba Visión). Ha col·laborat també amb IQS, com a Professor Ajudant i en el Departament de Serveis Tècnics (PEINUSA). Des del 1993 i fins la seva jubilació el 2003 ha estat Secretari General de PEINUSA.

Catalan
Autor: 
Llorenç Codern / Enric Gal-Boguñà
Portada: