• Postdoctoral researcher in photodynamic therapy at the Applied Photobiological Chemistry

S'ofereix l'oportunitat d’incorporar-se a una universitat de referència, en el grup AppLightChem / departament de Química Analítica i Aplicada, en un entorn dinàmic i professionalitzat.

Personal investigador amb el títol de doctor/a

Funcions:

 • Donar suport tècnic al projecte “Self-Assembled multifunctional nanosystems for phototheranostic applications”.
 • Avaluació i selecció de diferents tipus de fotosensibilitzadors per a teràpia fotodinàmica
 • Estudi de la resposta biològica a tractaments fotodinàmics

Requisits del perfil:

 • Formació: Doctor en Química, Biofísica, Biologia, Biotecnologia, Farmàcia o similar.
 • Coneixements:

-Biologia cel·lular i molecular
-Fotobiologia/fotomedicina
-Tècniques d’espectroscòpia d’absorció i emissió
-Microscòpia confocal
-Òptica

 • Experiència: 1-4 anys en un camp relacionat de recerca experimental.
 • Idiomes: Anglès
 • En el moment de la contractació s’han de complir amb els següents requisits:

-Tenir entre 16 i 30 anys d’edat
-Estar desocupat.
-Estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
-No haver fet tasques de recerca a la Universitat Ramon Llull (URL) en els 6 mesos previs a la contractació.

S’ofereix:

 • contracte a temps complet
 • durada prevista: 12 mesos
 • incorporació prevista: 1 de desembre de 2022

Aplicar

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura via e-mail a rrhh@iqs.url.edu, indicant la ref. INVESTIGO AppLightChem.
Els candidats hauran d’aportar la següent documentació:
-Carta de motivació, detallant la experiència en investigació del candidat
-CV complet
-Copia de les dues publicacions més representatives del candidat.
-(Opcional) Dos cartes de recomanació de dos científics que han treballat/supervisat el candidat
IQS – URL pot requerir l’acreditació dels requisits obligatoris abans de la formalització del contracte, així com dels aspectes necessaris quan consideri que hi pot haver inexactituds.

 • Termini: les sol·licituds es podran presentar fins al dia 15 de setembre de 2022 inclòs
 • Procés d’admissió i de selecció:

-El Departament de Recursos Humans de IQS – URL és l’òrgan responsable de tot el procés d’admissió i de selecció d'acord amb les normes i procediments aplicables a l'entitat.
-Les persones candidates que no compleixin algun dels requisits obligatoris quedaran excloses del procés de selecció.
-El procés de selecció es realitzarà en una única fase d’avaluació curricular en la que es valoraran els currículums rebuts segons la següent ponderació:

 • Expedient:  3.5 punts
 • Coneixements: 3.5 punts
 • Idiomes:  1.5 punts
 • Experiència: 1.5 punts


Aquesta oferta s’emmarca en el Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants de feina en la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a Catalunya, finançat per la Unió Europea a través dels Fons Europeus Next Generation. Codi oficial 100045ID15

La Universitat Ramon Llull recull en el seu IV Pla d’Igualtat de Gènere el compromís per fomentar la igualtat entre les persones i inclou mesures per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre gèneres i eliminar qualsevol tipus de discriminació. Els àmbits sobre els quals incideix aquest Pla, d'acord amb el que regula l'article 46 de la LO3/2007, són l'accés a l'ocupació, la classificació professional, la promoció i la formació, les retribucions, l'ordenació del temps de treball, i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de gènere.