• Postdoctoral researcher Sustainability, Economics and Ethics

S'ofereix l'oportunitat d’incorporar-se a una universitat de referència, en el grup SEE (Sustainability, Economics and Ethics) de la IQS School of Management, en un entorn dinàmic i professionalitzat. 

Personal investigador amb el títol de doctor/a

Funcions:

 • Donar suport tècnic al projecte sobre modelat i simulació basats en agents per aprofundir en les dinàmiques socio-econòmiques involucrades en l’Aporofòbia (fòbia als pobres) en diferents regions europees i el seu impacte en la societat (la desigualtat, la pobresa i l’estat del benestar social)
 • Disseny d’experiments i anàlisis de resultats de simulació
 • Contribució a la redacció d’articles que se’n derivin

Requisits del perfil:

 • Formació: Doctorat en Computació, Intel·ligència artificial, Estadística, Investigació Operativa, Matemàtiques o alguna Enginyeria, o bé una àrea social com Antropologia, Sociologia o  Economia
 • Coneixements:

-Bon nivell de programació
-Tractament i anàlisi de dades

 • Idiomes: anglès
 • En el moment de la contractació s’han de complir amb els següents requisits:

-Tenir entre 16 i 30 anys d’edat
-Estar desocupat.
-Estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
-No haver fet tasques de recerca a la Universitat Ramon Llull (URL) en els 6 mesos previs a la contractació.

S’ofereix:

 • contracte a temps complet
 • durada prevista: 24 mesos
 • incorporació prevista: 01 desembre 2022

Aplicar

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura via email a  rrhh@iqs.url.edu, indicant ref. INVESTIGO SEE.
INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ – URL pot requerir l’acreditació dels requisits obligatoris abans de la formalització del contracte, així com dels aspectes necessaris quan consideri que hi pot haver inexactituds.

 • Termini: les sol·licituds es podran presentar fins al dia 15-09-2022 inclòs
 • Procés d’admissió i de selecció:

-El Departament de Recursos Humans de IQS – URL és l’òrgan responsable de tot el procés d’admissió i de selecció d'acord amb les normes i procediments aplicables a l'entitat.
-Les persones candidates que no compleixin algun dels requisits obligatoris quedaran excloses del procés de selecció.
-El procés de selecció es realitzarà en una única fase d’avaluació curricular en la que es valoraran els currículums rebuts segons la següent ponderació:

 • Expedient:  3.5 punts
 • Coneixements: 3.5 punts
 • Idiomes:  1.5 punts
 • Experiència: 1.5 punts

Aquesta oferta s’emmarca en el Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants de feina en la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a Catalunya, finançat per la Unió Europea a través dels Fons Europeus Next Generation. Codi oficial 100045ID19
 

La Universitat Ramon Llull recull en el seu IV Pla d’Igualtat de Gènere el compromís per fomentar la igualtat entre les persones i inclou mesures per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre gèneres i eliminar qualsevol tipus de discriminació. Els àmbits sobre els quals incideix aquest Pla, d'acord amb el que regula l'article 46 de la LO3/2007, són l'accés a l'ocupació, la classificació professional, la promoció i la formació, les retribucions, l'ordenació del temps de treball, i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de gènere.