• Postdoctoral researcher in Vascular Engineering

S'ofereix l'oportunitat d’incorporar-se a una universitat de referència,  Grup “GEVAB d’Enginyeria Vascular i Biomedicina Aplicada”, en un entorn dinàmic i professionalitzat.

Personal investigador amb el títol de doctor/a

Funcions:

 • Donar suport tècnic al projecte de recerca “Fluidodinàmica a l'aorta com a desencadenant de la progressió de l'aneurisme aòrtic”.
 • Estudiar les relacions entre les alteracions del flux aòrtic i els marcadors de progressió dels aneurismes aòrtics.
 • Basant-se en el treball desenvolupat prèviament a GEVAB, el candidat desenvoluparà un flux experimental que imita la sang en models aòrtics impresos en 3D recoberts amb cèl·lules aòrtiques humanes. En aquestes cèl·lules, el candidat avaluarà la via TGF-β-Smad 2/3 utilitzant tècniques analítiques clàssiques com Western Blot, ELISA, qPCR i immunofluorescència.
 • L'objectiu és correlacionar aquests marcadors amb els perfils fluidodinàmics regionals, obtinguts mitjançant simulacions de Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) desenvolupades prèviament al grup GEVAB. El candidat també farà ús d'aquests models per provar, en condicions hiperrealistes, fàrmacs i dispositius mèdics que GEVAB està provant i desenvolupant.

Requisits del perfil:

 • Estar en possessió del títol de doctor en Biotecnologia, Biomedicina, Química, Enginyeria o ciències similars.
 • Tenir experiència en cultiu de teixits i en mecanotransducció cardiovascular.
 • Tenir nocions de dinàmica de fluids i idealment de fabricació additiva de scaffolds biocompatibles
 • En el moment de la contractació s’han de complir amb els següents requisits:

-Tenir entre 16 i 30 anys d’edat
-Estar desocupat.
-Estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
-No haver fet tasques de recerca a la Universitat Ramon Llull (URL) en els 6 mesos previs a la contractació.

S’ofereix:

 • contracte a temps complet
 • durada prevista: 24 mesos
 • incorporació prevista: octubre 2022

Aplicar

Presentació de sol·licituds: les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura via email a rrhh@iqs.url.edu, indicant la referencia: INVESTIGO GEVAB

INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ – URL pot requerir l’acreditació dels requisits obligatoris abans de la formalització del contracte, així com dels aspectes necessaris quan consideri que hi pot haver inexactituds.

 • Termini: les sol·licituds es podran presentar fins al dia 21 d’agost 2022 inclòs
 • Procés d’admissió i de selecció:

-El Departament de Recursos Humans de INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ – URL és l’òrgan responsable de tot el procés d’admissió i de selecció d'acord amb les normes i procediments aplicables a l'entitat.
-Les persones candidates que no compleixin algun dels requisits obligatoris quedaran excloses del procés de selecció.


Aquesta oferta s’emmarca en el Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants de feina en la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a Catalunya, finançat per la Unió Europea a través dels Fons Europeus Next Generation. Codi oficial 100045ID18

La Universitat Ramon Llull recull en el seu IV Pla d’Igualtat de Gènere el compromís per fomentar la igualtat entre les persones i inclou mesures per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre gèneres i eliminar qualsevol tipus de discriminació. Els àmbits sobre els quals incideix aquest Pla, d'acord amb el que regula l'article 46 de la LO3/2007, són l'accés a l'ocupació, la classificació professional, la promoció i la formació, les retribucions, l'ordenació del temps de treball, i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de gènere.