• Postdoctoral researcher to work on Protein engineering of carbohydrate active enzymes

S'ofereix l'oportunitat d’incorporar-se a una universitat de referència, en el Grup de Química Biològica i Biotecnologia (GQBB), Departament de Bioenginyeria, IQS  en un entorn dinàmic i professionalitzat. 

Personal investigador amb el títol de doctor/a per participar en un projecte en Enginyeria d’Enzims Actius sobre Carbohidrats

Funcions:

 • Participar en el projecte “Protein engineering and metabolic engineering of glycozymes for the production of bioactive glycans and glycoconjugates targeting biomedical applications” (GLYCODESIGN)
 • Donar suport tècnic a les diferents línies de recerca i contractes del grup (https://planaslab.iqs.edu/)

Requisits del perfil:

 • Formació: Doctor/a en Bioquímica, Biotecnologia o afins.
 • Coneixements:

-Bioquímica i enginyeria de proteïnes. Evolució dirigida d’enzims.
-Bioinformàtica i modelització molecular

 • Experiència: en biologia molecular i expressió recombinant de proteïnes, enginyeria enzimàtica, preferentment en evolució dirigida d’enzims, caracterització enzimàtica, implementació d’assaigs HTS, habilitats en bioinformàtica i modelització molecular
 • Idiomes: bon nivell d’anglès
 • En el moment de la contractació s’han de complir amb els següents requisits:

-Tenir entre 16 i 30 anys d’edat
-Estar desocupat.
-Estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
-No haver fet tasques de recerca a la Universitat Ramon Llull (URL) en els 6 mesos previs a la contractació.

S’ofereix:

 • contracte a temps complet
 • durada prevista: 24 mesos
 • incorporació prevista: 1 de desembre de 2022 

Aplicar

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura via  correu electrònic a:
rrhh@iqs.url.edu  indicant com a ref. INVESTIGO GQBB
Inclouen la següent documentació:
- Carta de presentació i motivació, detallant l’experiència en tècniques experimentals
- CV complert, i dos articles recents com autor
- Dues cartes de referencia o contactes on sol·licitar les cartes de referencia.

IQS – URL pot requerir l’acreditació dels requisits obligatoris abans de la formalització del contracte, així com dels aspectes necessaris quan consideri que hi pot haver inexactituds.

 • Termini: les sol·licituds es podran presentar fins al dia 15 de setembre de 2022  inclòs.
 • Procés d’admissió i de selecció:
 • El Departament de Recursos Humans de IQS – URL és l’òrgan responsable de tot el procés d’admissió i de selecció d'acord amb les normes i procediments aplicables a l'entitat.

-Les persones candidates que no compleixin algun dels requisits obligatoris quedaran excloses del procés de selecció.
-El procés de selecció es realitzarà en una única fase d’avaluació curricular en la que es valoraran els currículums rebuts segons la següent ponderació:

 • Expedient:  3 punts
 • Coneixements: 2 punts
 • Idiomes:  1 punts
 • Experiència: 4 punts

Aquesta oferta s’emmarca en el Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants de feina en la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a Catalunya, finançat per la Unió Europea a través dels Fons Europeus Next Generation. Codi oficial 100045ID13

La Universitat Ramon Llull recull en el seu IV Pla d’Igualtat de Gènere el compromís per fomentar la igualtat entre les persones i inclou mesures per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre gèneres i eliminar qualsevol tipus de discriminació. Els àmbits sobre els quals incideix aquest Pla, d'acord amb el que regula l'article 46 de la LO3/2007, són l'accés a l'ocupació, la classificació professional, la promoció i la formació, les retribucions, l'ordenació del temps de treball, i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de gènere.