DEU RELATS AMB QUÍMICA

El nitrogen, la geosmina, l'hidrogen, l'heli i el fòsfor, són alguns dels elements que protagonitzen el llibre de relats del Dr. Josep-Alfons Canicio Chimeno, doctor enginyer químic IQS i professor associat de Química Industrial d'IQS. Amb un llenguatge planer, senzill i directe, el químic explica, entre d'altres, com Brand va descobrir l'any 1669 el fòsfor o quines diferències hi ha entre el diamant i el carbó: "El truc que diferencia un diamant d'un tros de carbó és que els seus àtoms estan disposats de forma que cadascun d'ells està rígidament unit a uns altres quatre situats als vèrtex d'una piràmide regular de quatre cares triangulars".
Leer más

IQS, SOTA EL SIGNE DE L'EXCEL·LÈNCIA

Des de la fundació de la institució i, posteriorment, quan es va formalitzar el procés de transferència de tecnologia, els professors i les persones encarregades de contactar amb les empreses, en lloc d'intentar vendre el que IQS feia, que molt poques vegades coincideix amb les necessitats empresarials, s'interessaven per saber quines eren les necessitats de les empreses. A partir d'aquí es plantejava el repte entre els nostres professors i investigadors de trobar dins dels seus coneixements una solució al problema presentat. La diferència d'enfocament sembla subtil, però és determinant per a l'èxit innovador
Leer más

COM VA NÉIXER LA UNIVERSITAT RAMON LLULL

Agraeixo que se m'hagi demanat de fer aquest pròleg, perquè la creació de la URL fou un fet positiu, que ha tingut efectes molt benèfics: i perquè tinc un bon record de les persones que hi varen intervenir, començant per l'autor del llibre, el professor Miquel Gassiot.
Leer más

P. SALVADOR GIL, CREADOR DEL IQS MODERNO (1934-1957)

"Es evidente que el fundador del Laboratorio Químico del Ebro, concebido como centro fundamentalmente de investigación y de formación científica de los estudiantes de la Compañía de Jesús, fue el P. Eduardo Vitoria; pero, desde el punto de vista del autor, quién fundó el Instituto Químico de Sarriá, o sea, el Centro docente de nivel universitario, al servicio de la industria química, que todos nosotros conocemos, fue el P. Salvador Gil.

Leer más

PARADIGMA IQS. FUNDACIÓ EMPRESES IQS (1958-2008)

Ningú no posa en dubte que avui més que mai, quan l'economia ja no coneix fronteres, l'educació i el coneixement són factors clau per ser competitius.

Per afrontar els reptes que tant l'evolució científica com la social ens presenten diàriament, la col·laboració i la sintonia entre el món acadèmic i empresarial és imprescindible si no ens volem quedar endarrerits en un món canviant.
Leer más

ELEMENTS D'EMBRIOLOGÍA

"La circunstancia de no constituir aún la Embriología, en nuestro plan de Enseñanza Universitaria, una asignatura especial para los médicos, no obstante y haber figurado como tal en el proyecto del Sr. Ministro Silió, cuando se trataba de la Autonomía Universitaria; ha hecho que se continúe considerándola como un apéndice de la Anatomía.
Leer más

P. EDUARDO VITORIA, S.J. AUTOBIOGRAFÍA 1964-1958

"El manuscrito que presentamos fue redactado por el autor en 1955, a los 90 años de edad, con motivo del homenaje que se le hizo y que coincidió con el quincuagésimo aniversario de la fundación del Laboratorio Químico del Ebro; posteriormente el P. Vitoria introdujo algunas modificaciones, de manera que el original quedó completado poco antes de su muerte en 1958. Recalcamos esta fecha por la sorprendente memoria y claridad mental que manifiesta el autor y por la letra tan esmerada, que permite una fácil lectura del texto.
Leer más

2005 UN AÑO PARA EL RECUERDO

"Apreciado lector y amigo. En las páginas siguientes encontrará una recopilación de los actos desarrollados con motivo de la celebración del centenario del Instituto Químico de Sarriá.
Leer más

L'INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ 1905-2005

"Les línies que segueixen intenten ser un record de les persones que han anat escrivint la història de l’IQS al llarg dels seus cent anys d’existència. El sistema que he utilitzat ha estat partir dels esdeveniments que han anat marcant les fites d’aquests cent anys i fer-hi intervenir els seus protagonistes; els he situat en les seves coordenades d’espai i temps, dins la història del nostre país i dins l’entorn científic de cada moment. Ja des d’aquest instant vull excusar-me de qualsevol oblit involuntari.
Leer más