• Prepara't per a la Selectivitat


Prepara't per a la Selectivitat

El mes de gener IQS t’ofereix la possibilitat de venir a fer en els seus laboratoris 3 de les pràctiques que et poden sortir a la prova de Química de la Selectivitat.

Segons es recull en el Document Orientacions per la prova de la matèria Química de les PAAU 2018, el grup de coordinació de la matèria de Química considera que són susceptibles de ser preguntats de manera directa en la prova de Química de 2018, tots els treballs de segon de batxillerat, que inclou 12 treballs experimentals detallats en el document.

IQS t’ofereix l’oportunitat de venir a practicar en el seus laboratoris, en tres d’aquests treballs experimentals. Aquests tres treballs experimental són susceptibles de ser preguntats en la prova de Química de la Selectivitat, bé sigui en la tipologia de pregunta “Descripció de procediments experimentals” (Treball experimental 2.1) o en la tipologia de pregunta “Interpretació i anàlisi de treballs experimentals” (Treballs experimentals 2.1; 2.2 i 2.7).

 

INFORMACIÓ GENERAL

  • Totes les sessions s’inicien a les 16,00 h. i tenen una duració aproximada d’entre una hora i una hora i mitja.
  • Les places són limitades i s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció.
  • Si una escola vol venir amb un grup d’alumnes s'han d'inscriure de manera individualitzada.
  • Aquestes activitats van dirigides prioritàriament a alumnes de segon de Batxillerat.

 

Per a més informació contactar amb comunicacioiqs@iqs.edu

TREBALL EXPERIMENTAL 2.1

2.1. Determinació experimental de la calor d’una reacció.

Dimecres, 9 de gener (aforament complert. Inscriu-te en la llista d'espera i des d'IQS contactarem amb tu)

Dimarts, 15 de gener (aforament complert. Inscriu-te en la llista d'espera i des d'IQS contactarem amb tu)

Dijous, 24 de gener   (aforament complert. Inscriu-te en la llista d'espera i des d'IQS contactarem amb tu)

Inscripció aquí

TREBALL EXPERIMENTAL 2.2

2.2. Observació experimental del sentit de desplaçament d’un equilibri quan es varien la concentració, la pressió o la temperatura.

Dijous, 10 de gener     (aforament complert. Inscriu-te en la llista d'espera i des d'IQS contactarem amb tu)

Dimecres, 16 de gener (aforament complert. Inscriu-te en la llista d'espera i des d'IQS contactarem amb tu)

Dimarts, 22 de gener   (aforament complert. Inscriu-te en la llista d'espera i des d'IQS contactarem amb tu)

Inscripció aquí

TREBALL EXPERIMENTAL 2.7

2.7. Observació experimental dels equilibris de solubilitat de compostos iònics poc solubles.

Dimarts, 8 de gener    (aforament complert. Inscriu-te en la llista d'espera i des d'IQS contactarem amb tu)

Dijous, 17 de gener     (aforament complert. Inscriu-te en la llista d'espera i des d'IQS contactarem amb tu)

Dimecres, 23 de gener (aforament complert. Inscriu-te en la llista d'espera i des d'IQS contactarem amb tu)

Inscripció aquí