• PRIMER CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN ECODISSENY D'ENVASOS

Dimarts, 27 Octubre, 2009
Temàtica: 
General
  • Esdevé el primer curs impartit a l'Estat espanyol sobre aquesta matèria
  • Va dirigit a estudiants i professionals amb formació tècnica que vulguin profunditzar en el camp del pàckaging i el medi ambient.

 

 

Barcelona, 27 d'octubre de 2009.- L'IQS, ICTA i Ecoembes han convocat el primer curs d'especialització en ecodisseny d'envasos que s'emmarca dins del Màster de Packaging Engineering [ info] que desenvolupa l'IQS, va dirigit a estudiants i professionals amb formació tècnica, que vulguin aprofundir en com integrar els aspectes mediambientals en el disseny dels envasos.

La protecció mediambiental està cobrant un protagonisme creixent, no només per la necessitat de complir la legislació desenvolupada referent a això, sinó també per la cada vegada major repercussió social que ha adquirit. Per això, l'IQS i Ecoembes amb la col·laboració de l'ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB) s'han unit amb l'objectiu de formar especialistes per a incloure la variable mediambiental a la resta de factors que tradicionalment es tenen en compte en el disseny dels envasos dels productes, com són els costos, la qualitat, la seguretat o la ergonomia.

Entre altres temes, el curs tractarà els criteris a tenir en compte per dissenyar un envàs respectuós amb el medi ambient, oferirà eines ambientals com l'anàlisi de cicle de vida (ACV), detallarà la gestió a Espanya dels residus d'envasos i proposarà als alumnes un taller pràctic on cadascun elaborarà un projecte d'ecodisseny. Amb una durada de 30 hores, el curs sobre Packaging i Medi Ambient es començarà a impartir el pròxim 18 de novembre.

Sobre IQS
L'IQS és un dels centres universitaris amb més prestigi dins del panorama acadèmic i científic nacional i internacional. Amb més de 104 anys d'experiència docent, l'IQS és una institució de referència en la comunitat acadèmica espanyola i una de les principals escoles del país.

Sobre Ecoembes
Ecoembes és una societat anònima sense ànim de lucre, l'objecte de la qual és la gestió d'un sistema encaminat a la recollida selectiva, recuperació i reciclatge dels envasos lleugers (envasos de plàstic, llandes i brics) i els envasos de cartró i paper. Aquest és el Sistema Integrat de Gestió (SIG), identificat pel punt Verd. Entre els seus objectius, també cal esmentar els esforços realitzats, en col·laboració amb la pròpia indústria, en la Prevenció com contribució per a reduir la generació de residus i el corresponent estalvi de matèries primeres i energia.

Sobre ICTA
L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) té com a missió promoure, dur a terme i difondre recerca, així com formar investigadors/es per a contribuir a la comprensió del medi ambient i la resolució dels reptes que s'esdevenen de la seva interacció amb la societat. La visió de l'ICTA és la d'esdevenir un dels centres de referència en estudis ambientals d'Europa, tenint com a factors diferenciadors la internacionalització, la pluridisciplinarietat i la interacció amb els diferents stakeholders, en el marc de la sostenibilitat basada en els valors de la responsabilitat social.