• Professor/a de l'àrea de Química Analítica

L'Institut Químic de Sarrià, IQS School of Engineering, centre de la Universitat Ramon Llull a Barcelona, imparteix Graus en Química, Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Biotecnologia i Farmàcia, així com Màsters i Programes de Doctorat en Ciències i Enginyeries.

El Departament de Química Analítica i Aplicada, a més de col·laborar en la docència d'assignatures corresponents als mòduls fonamentals dels Graus, és el responsable de la docència de les àrees de Química Analítica i afins en els Graus i Màsters d'IQS School of Engineering. Per incorporar-se el proper curs 2021-2022, es necessita cobrir una posició de: Professor/a de l'àrea de Química Analítica.

Funciones

Professor/a Contractat/da Doctor/a per incorporar-se a al Departament de Química Analítica i Aplicada i impartir docència universitària i desenvolupar activitat de recerca, així com altres funcions acadèmiques que li siguin assignades. Les funcions principals inclouen:

 • Impartir docència en matèries fonamentals i matèries afins de les àrees de coneixement de Química General i de Química Analítica (cromatografia, espectrometria de masses) en els estudis de Grau i Màster d'IQS School of Engineering.
 • Desenvolupar investigació en les àrees temàtiques prioritàries de la política científica d'IQS i de la Universitat Ramon Llull, integrant i coordinant-se amb les activitats de recerca de el Departament de Química Analítica i Aplicada.
 • Participar activament en la consecució de projectes d'investigació, de transferència i de finançament competitiu i establir programes de recerca col·laborativa amb altres professors i investigadors de l'IQS.
 • Establir i fomentar relacions de col·laboració en recerca internacional.

Requeriments de el lloc

 • Doctor/a en l'àmbit de la Química Analítica.
 • Es valorarà l'experiència post doctoral o laboral en els àmbits de la Cromatografia i de l’Espectrometria de Masses.
 • Es valorarà l'experiència contrastada en docència a nivell de grau o màster universitari.
 • Bon nivell d'anglès per poder impartir classes en aquest idioma.
 • Currículum investigador amb publicacions en revistes internacionals i/o patents.
 • Es valorarà haver participat en projectes d'investigació competitius.
 • Es valorarà disposar d'una acreditació de l'activitat docent-investigadora, o disposar dels mèrits per obtenir-la.

Oferta de carrera professional

 • Desenvolupament d'una carrera acadèmica amb promocions a les diferents categories de professorat segons l'Estatut del Professorat de la Universitat Ramon Llull.

Enviar CV

Les persones interessades hauran d'enviar CV detallat a continuació: 

Enviar CV