• Què és la gestió emprenedora? Els emprenedors i la gestió empresarial internacional

La gestió empresarial és fonamental en el nostre model econòmic actual, on la globalització obliga a l'existència de grans empreses multinacionals que presenten una complexitat extraordinària.
Penses que l'emprenedoria és la teva veritable vocació? En aquest cas t'expliquem per què t'hauries de formar en gestió empresarial.
Pren nota!

Què és un emprenedor?

Quan parlem d'un emprenedor, ens podem referir a diferents contextos i habilitats. La definició d'emprenedor de manera genèrica seria tota la persona que duu a terme una idea. A nivell empresarial es definiria com aquell que transforma una idea en una oportunitat de negoci.

Aspectes clau del procés empresarial

Dins del procés empresarial hi ha una sèrie de factors a tenir en compte:

Anàlisi del context. Es refereix a les normes de la societat i les noves realitats econòmiques associades a la tasca de les empreses, directament o indirectament.

Identificació de les oportunitats i estudi dels avantatges.

Llançament del negoci. Engloba la investigació de la viabilitat, la planificació, l'organització i la posada en marxa de les empreses.

Gestió de lempresa. Consisteix en la gestió de tot el procés per al creixement del negoci.

A nivell emprenedor sorgeix un concepte que resulta de vital importància, que és la gestió empresarial, i que com acabem de veure, està implícit en el mateix procés de les empreses.

Podríem definir la gestió empresarial com l'aplicació dels coneixements empresarials per fer que les empreses siguin més eficients.

En primer lloc, perquè és una expressió d'innovació, la qual suposa un procés de canvi, experimentació i revolució de l'activitat empresarial.

D'altra banda, les noves empreses poden ajudar a donar forma als nous projectes, fent tasques innovadores que poden contribuir al creixement i la rendibilitat de tota l'empresa.

I a més de tot això, cal tenir en compte que en la gestió empresarial sorgeix l'oportunitat de crear nous llocs de treball. Les startups poden necessitar nous empleats, cosa que resulta un gran avantatge per a les persones que estan buscant una feina.

Els 9 passos per implementar la gestió empresarial

Hi ha una sèrie de fases per les quals cal passar en tots els casos per implantar la gestió empresarial en una empresa. Vegem de quins es tracta:

1- Descobrir el temps real per començar la gestió.
2- Començar a delegar totes aquelles tasques que no cal emprendre per fer que el negoci creixi.
3- Començar a pensar com un veritable gestor.
4- Realitzar un llistat amb les regles que cal seguir.
5- Iniciar una nova manera d'organitzar.
6- Dissenyar un sistema de control.
7- Mesureu tant l'eficàcia com l'eficiència.
8- Pensar en plans i estratègies.
9- Concentrar-se a gestionar i canviar de forma simultània.

Estàs interessat a estudiar un mestratge en administració d'empreses?

En conseqüència, la gestió empresarial implica una sèrie de tasques que requereixen una preparació important.

D'aquí la importància d'estudiar un màster en gestió empresarial com el Màster in Global Entrepreneurial Management que pot cursar a IQS, i que prepara l'alumne com a futur emprenedor permetent adquirir les competències següents:

Comprendre el nou entorn, a nivell no sols econòmic sinó també social, polític i cultural, que incideix en la gestió de les empreses.

Detectar, analitzar i desenvolupar idees noves i innovadores oportunitats de negoci en el context dels mercats globals.

Desenvolupar les capacitats pròpies d'un emprenedor des d'un punt de vista pràctic.

Comptar amb els instruments i les capacitats necessaris per desenvolupar projectes reals de consultoria.

Desenvolupar idees noves encaminades a la implantació d'un pla internacional de negocis.

Dissenyar estratègies de negoci orientades al desenvolupament de negocis internacionals.

T'atreveixes a submergir-te en l'apassionant món de l'emprenedoria a nivell internacional? En aquest cas t'animem a formar-te fent un màster en gestió empresarial, ja que és un pas ferm cap al teu veritable somni.

Descobreix el nostre Master en Gblogal Enterpreneural Management