• R. Faulo: "El col·legi és l'única eina vàlida davant de les institucions perquè s'escolti la veu dels professionals del turisme"

Dimecres, 20 Gener, 2021
IQS School of Management

 

Parlem amb Reyes Faulo, membre de la junta operativa del Col·legi Oficial de Professionals del Sector Turístic de Catalunya. La recent creació de COPTUR.CAT, col·legi professional del sector turístic, respon a la necessitat d’ordenar l’exercici de la professió i afavorir la funció social que exerceixen els seus professionals. En època de pandèmia i crisi, resulta encara més necessari. La Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi ha secundat de manera activa a COPTUR en el seu procés de constitució.

Què és COPTUR i quins objectius té?

COPTUR és el Col·legi Oficial de Professionals del Turisme de Catalunya. Els objectius són enfortir el valor d’aquest sector; fomentar la qualitat tècnica dels professionals; organitzar el sector de manera transversal; organitzar aquest col·lectiu de professionals per a poder exercir l’activitat professional de manera rigorosa i digna, i oferir un punt de trobada per a idees i inquietuds dels professionals de sector.

Vau anunciar des de COPTUR que “era el moment de convertir-vos en un actor clau” Com penseu aconseguir-lo?

El Col·legi és l’única eina vàlida davant de les institucions perquè s’escolti la veu dels professionals. Ens posarem a la disposició de Generalitat, ajuntaments, Cambra de Comerç, i altres institucions, perquè es tingui en compte als professionals en els temes relacionats amb el sector turístic. Escoltarem també les diferents associacions que han estat fins al moment l’últim interlocutor per a conèixer les seves problemàtiques i junts afrontar-les.

Per què s’hauria de col·legiar un professional del turisme?

La raó més important seria perquè el Col·legi és un organisme públic en defensa de la nostra professió. El Col·legi defensa el nostre exercici professional en les seves diferents àrees i vetlla per la professió i pel benestar del col·lectiu en l’execució de les seves responsabilitats professionals i enfront de l’intrusisme.

A més és un punt de trobada dels professionals del turisme, i actua com a dinamitzador i generador d’idees i, a més, aporta seguiment al coneixement adquirit en la formació turística.

“Per a la professió turística la formació universitària és fonamental, igual que en qualsevol altra professió"

Quines accions concretes es realitzaran des de COPTUR per a donar prestigi a l’activitat turística?

A més de ser present en tots els fòrums turístics el Col·legi pretén crear labs de coneixement turístic de manera transversal per a donar solucions concretes a aspectes que tinguin a veure amb el sector turístic. El col·legi oferirà càpsules formatives dels temes més demandats a cada moment pel sector, secundant d’aquesta manera la formació contínua d’un sector en el qual les tendències impacten de manera directa.

Quines institucions han mostrat el seu suport formalment fins ara al Col·legi dels professionals del Turisme?

Hem comptat amb el suport del Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Turisme de Barcelona, totes les universitats que ofereixen formació en turisme i hostaleria així com de les associacions, tant d’hotelers, guies, i agències de viatges. Ha estat una gran motivació per a tot l’equip que ha liderat el projecte comptar amb el suport de tots ells.

Hi ha un abans i un després de la posada en marxa de COPTUR? Quin?

Creiem i lluitarem perquè sigui així. COPTUR pretén ser el paraigua d’un sector molt polaritzat malgrat dependre els uns dels altres. És important que tinguem present el treball de tots els actors del sector i coneguem les seves problemàtiques per a poder entre tots buscar solucions.Des de COPTUR volem donar visibilitat i valor al treball realitzat pels nostres professionals i que la societat sigui conscient d’això. El sector turístic té un gran impacte en la societat per això s’ha de ser respectuós amb els professionals formats per a exercir aquesta professió.

Quina importància té la formació universitària en la professió turística?

Per a la professió turística la formació universitària és fonamental, igual que en qualsevol altra professió. És una formació per a un sector específic en el qual s’ha de tenir en compte molts aspectes a nivells econòmics, administratius, sociològics, geogràfics, culturals, etc. Aquesta formació ha de ser respectada com es respecte a un metge, advocat o professor. La societat ha de valorar el treball dels professionals i tenir respecte per una formació que en aplicar-la de manera incorrecta pot impactar directament sobre l’economia del país.