• El sector TIC Turisme requereix professionals augmentats

Dimarts, 26 Gener, 2021
IQS School of Management

Albert Fornells, vicedegà, investigador i professor d’HTSI, ha participat en el webinar “El futur del talent en TIC Turisme”  que s’emmarca en el Pla de Dinamització de Clúster TIC Turisme, una iniciativa conjunta de la Direcció General de Turisme i Acció amb l’objectiu de crear un nou clúster en el sector Travel Tech en el 2021.

Cal dir que el sector TIC turisme està format per 371 empreses a Catalunya, la majoria de les quals són pimes (76%), que ocupen a 9.100 treballadors i facturen més 1.000 milions d’euros.

L’evolució de la indústria turística i l’hospitalitat i les perspectives de transformació digital a curt i mitjà termini requereixen reflexionar de manera profunda sobre quines són les necessitats de formació dels estudiants: “Resulta clau considerar les competències futures que tant el sector turístic de manera directa com altres sectors transversals que comparteixen moltes sinergies demandaran als estudiants”, assegura Fornells.

Tecnologies com la intel·ligència artificial, Big Data, Blockchain, Business Intelligence, robòtica de servei, Internet of Things, 5G o impressió 3D estan impulsant una 4° revolució industrial que a penes està començant i per a la qual cal estar preparats. Per al vicedegà d’HTSI, la formació de les noves generacions de professionals i líders del sector turístic requereix ampliar el ventall de competències a desenvolupar en els estudis universitaris de tal manera que “els estudiants es converteixin en professionals augmentats, és a dir, professionals que disposen de coneixements, habilitats i actituds que juntament amb la formació específica en turisme els atorguen la capacitat de fer front a les tasques clau del negoci, a abordar reptes complexos i, sobretot, ser capaços d’adaptar-se als continus canvis de l’entorn”.

Per tant, continua el catedràtic d’HTSI, “la incorporació de competències vinculades amb la comprensió i aplicació de les noves tecnologies i la gestió de projectes amb metodologies àgils d’alt rendiment permetran aprofitar les oportunitats que les noves tecnologies ofereixen per a promoure models de negoci alineats amb els objectius de desenvolupament sostenibles”.

La proposta formativa del clúster TIC Turisme hauria de resoldre, segons el mateix clúster, els següents reptes: fomentar les vocacions tecnològiques entre els professionals del sector turístic, fomentar la formació continuada del talent de les empreses del sector, promoure el talent digital femení dins del sector TIC Turisme, conèixer l’evolució de les tecnologies presents i de futur pel sector, i atreure talent altres zones geogràfiques.