Quins serveis oferim a la Planta de Bioprocessos?

Selecció i optimització de microorganismes. Selecció dels microorganismes, clonació de gens, creació de microorganismes recombinants. Expressió d'enzims i proteïnes. Biocatálisis.

Desenvolupament de Bioprocessos, optimització i escalat. Desenvolupament de processos de producció/purificació sobre la base de microorganismes. Estudis d'optimització, viabilitat i avaluació econòmica.

Producció de lots de productes (CMO). Unitat de producció externa que permet fabricar els productes en diferents volums finals (a escala de planta pilot).

Tècniques Analítiques i Control de Qualitat de Bioproductes. Desenvolupament de metodologies per al control dels processos i la caracterització del producte acabat.

Condicionat de Producte Acabat. Estudis de condicionament i optimització de les condicions de conservació i formulació dels productes acabats.

Assessoria. Estudis de viabilitat de processos, optimització de costos i rendiments. Avaluació de propietat industrial i patentabilitat.

Acompanyament en Processos de Transferència a Instal·lacions GMP en Bioprocessos. Enfocat a les empreses que planegin en un futur realitzar els seus bioprocesos en condicions GMP, orientem el procés de desenvolupament perquè aquesta implantació es dugui a terme amb èxit i acompanyem als nostres partners industrials en la transferència a instal·lacions GMP.

 

Participació en Projectes Competitius. Disponibilitat per a formar part de consorcis per a la sol·licitud i execució de projectes competitius finançats per organismes públics.

Formació. Oferim cursos de formació especialitzats per a entrenar als usuaris de plantes pilot o de disseny de bioprocessos a través de seminaris d'introducció a la biotecnologia, cursos de disseny i optimització de bioprocessos i cursos pràctics d'operació a la planta pilot.

Contacta amb nosaltres

biopp@iqs.edu
Tel: 618 66 65 84

Contactar