Fòrum d'Ocupació

L'objectiu principal del Fòrum és el d'acostar l' empresa a l'alumne per:

 • presentar els perfils que la empresa demana
 • proporcionar a l' alumne el contacte directe amb l' empresa
 • conèixer directament, des de RRHH de l' empresa, els processos de selecció en els que en un futur proper es veurà implicat
 • poder lliurar personalment el seu CV si l' empresa ho demana


Les activitats que es realitzen en aquest fòrum son:

 • Sessions de presentació individual de cadascuna de les empreses
 • Presència de l' empresa en estands on els alumnes poden contactar directament amb els responsables de selecció

Aquest esdeveniment s'enquadra dins les activitats que porta a terme la Borsa de Treball de l' IQS, conscient de l' excel·lent oportunitat que s'els hi dona als alumnes de contactar amb les diferents companyies, com a forma d' iniciar el camí cap el seu futur professional.
 

A quin va adreçat

 • A estudiants de l'últim curs de Grau en Química, Enginyeria Industrial i Administració i Direcció d' Empreses.
 • A estudiants del Curs d' Adaptació
 • A futurs doctors
 • A estudiants de programes màster a l'IQS
 • A graduats inscrits a la Borsa de Treball IQS- A estudiants que estiguin realitzant el Treball Fi de Carrera (TFC) o el Projecte Fi de Carrera (PFC)
 

Responsables

Dra. Mar Guitert
careersiqs@iqs.edu
mar.guitert@iqs.edu
Tel. 93. 2672000