Activitats IQS per a Alumnes de Batxillerat

 

ACTIVITATS IQS PER A ALUMNES DE BATXILLERAT 2018

Les Activitats IQS per alumnes de Batxillerat són unes sessions dirigides a alumnes de Batxillerat, tant de segon com de primer curs, que permeten aprofundir, experimentar i conèixer de primera mà les investigacions i activitats que es realitzen en els laboratoris i tallers d'IQS -en els àmbits de la Química, l’Enginyeria Química, la Biotecnologia, la Farmàcia i l'Enginyeria Industrial- així com realitzar anàlisis de casos pràctics en l’entorn de la gestió empresarial i de marketing.

Totes les activitats es duen a terme a la seu d’IQS (Via Augusta, 390, Barcelona) i s’ofereixen, en dates fixades, els dimarts, dimecres i dijous, entre els mesos de gener i abril de 2018. L’horari d’inici és a les 16,00 h. amb una duració prevista d’entre una hora i una hora i mitja.


Les sessions són de caràcter multidisciplinar i poden tenir un format tant de pràctica com de conferència. Les sessions vinculades amb l’àmbit científic (química, biotecnologia i farmàcia) i amb l’àmbit de l’enginyeria (enginyeria química  i enginyeria en tecnologies industrials) contemplen la possibilitat de visita opcional als laboratoris i tallers d’IQS, en dates concertades. Les sessions vinculades amb l’àmbit d’administració i direcció d’empreses, analitzen temàtiques referides a les àrees funcionals de l’empresa i casos d’èxit de projectes científico-tecnològics convertits en projectes empresarials.

Les activitats inclouen tallers vinculats amb tots els estudis que IQS ofereix.
 

Veure les Activitats IQS

 

Quines activitats tenim?

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS

Les activitats són lliures i d’inscripció gratuïta.
 
Qualsevol alumne de batxillerat interessat en participar en alguna o algunes d’aquestes activitats, s’ha d’inscriure prèviament.
 
El procés d’inscripció s’ha de fer individualment i només es pot fer a través d’aquesta pàgina web, omplint el formulari d’inscripció que hi ha a sota de cada activitat detallada.

Els participants rebran,posterioriment, un certificat d'assistència emès per IQS per cadascuna de les activitats que hagin participat.
 
Consideracions a tenir en compte:

  • Donat que les inscripcions són lliures i obertes i que alguna de les activitats són d’assistència limitada es recomana fortament que qualsevol alumne de batxillerat que s’inscrigui ho faci amb la voluntat ferma d’assistir a la sessió.
  • Un cop inscrit, la persona interessada rebrà un correu de confirmació. Totes les posteriors comunicacions del Departament de Comunicació IQS amb les persones inscrites es faran sempre a través d’email o a través de les xarxes socials.  Només s’utilitzarà com a emergència el telèfon mòbil que l’interessat ha facilitat. En aquest sentit, es recomana que la persona inscrita s’apunti al facebook d’IQS i miri regularment l’email.
  • Si entre el moment de la inscripció i el dia de la celebració de l’activitat sorgís un imprevist que impedís l’assistència de la persona que s’ha inscrit, es prega que ho informi enviant un e-mail a Departament de Comunicació.
  • Qualsevol imprevist que impliqui que IQS hagués d’efectuar una modificació de data o una modificació de l’activitat  es comunicarà a les persones inscrites a través d’email i s’informarà en la pàgina web i en les xarxes socials.
  • Addicionalment,  les ampliacions o modificacions del programa, els avisos quan d’una activitat en quedin poques places disponibles i les propostes alternatives quan una activitat ja estigui plena, s’anunciaran també a través de la pàgina web i de les xarxes socials.


De cara a les escoles:
Les Activitats IQS per a alumnes de Batxillerat també estan orientades a les escoles que hi vulguin participar amb un grup  compacte d’alumnes dels seus respectius grups de batxillerat. 

També estan obertes als professors que imparteixin docència tant a batxillerat com a secundària, i que puguin considerar que els és útil participar-hi. 

Aquestes activitats no estan obertes a alumnes o grups d’alumnes d’Educació Secundària. IQS organitza per aquests alumnes, a finals del mes de juny, el Campus d’Estiu IQS, “Imagina el teu futur”.

A efectes organitzatius: 

  • Si una escola vol realitzar una inscripció a una activitat per un grup nombrós d’alumnes. 
  • Si una escola vol sol·licitar que s’organitzi una activitat semblant a la que apareix al catàleg en una data diferent a la que hi consta o
  • Si una escola vol realitzar una visita guiada als laboratoris d’IQS.
Per tramitar la petició, cal omplir el següent formulari:

Posteriorment, des del Departament de Comunicació d’IQS es posaran en contacte amb l’escola per atendre la petició. 

En tots aquests casos, es recomana que el grup d’alumnes vingui acompanyat per un professor de l’escola.