• 4. Reserva de plaça

La reserva de plaça és obligatòria i garanteix la plaça en els estudis escollits.

En cas de ser admés, hauràs de realitzar, des de la plataforma de preinscripció, el pagament de la reserva de plaça (1.000€). Hauràs de seguir les instruccions que t’indicarà el sistema (entrant de nou en l’enllaç a on has fet la sol·licitud de preinscripció i accedir a l’opció “reserva de plaça”). La reserva de plaça no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula una vegada efectuïs la matriculació. 

En cas de ser admés en el Grau en Farmàcia, el pagament de la reserva de plaça serà del 35% de l’import de la matrícula.

Un cop s'hagi efectuat el pagament de la reserva de plaça, a partir de l'1 de juny, i s'hagin entregat les notes definitives de batxillerat per correu electrònic i indicant la forma de pagament, Secretaria General d'IQS realitzarà la teva matrícula condicionada a l'entrega dels resultats definitius de les PAU.

L’import de la reserva de plaça només es retorna en cas que l’estudiant no compleixi amb els requisits d’accés als estudis d’IQS.

 

Següent pas