• Visites guiades als Laboratoris i Tallers d'IQS dirigides a les escoles


IQS reserva els divendres al matí com el dia en què les escoles poden sol·licitar realitzar una complerta visita guiada als laboratoris, tallers i instal·lacions del centre.
 
Així, doncs, cada divendres, des del mes de gener fins al mes de maig, les escoles poden sol·licitar realitzar la visita guiada pels seus respectius grups del batxillerat científic, tecnològic o social. La visita pot tenir una duració aproximada de dues hores,amb un horari d’inici a concretar en funció de la disponibilitat de l’escola i pot contemplar, també, la realització d’alguna activitat relacionada amb l’àmbit corresponent.
 
Les peticions s’han de gestionar –prèviament i amb una certa antel·lació temporal– amb el Departament de Comunicació d’IQS, enviant un e-mail a comunicacioiqs@iqs.edu, contactant al telèfon 93 267 20 20.
 
És imprescindible que el grup d’alumnes vagi acompanyat per un professor de l’escola.
 
Qualsevol petició específica que vulgui sol·licitar una escola per efectuar la visita guiada o per realitzar alguna activitat per als seus alumnes, que se surti d’aquesta opció de divendres al matí, s’atendrà en la mesura de les possibilitats.
 
Addicionalment, les escoles poden, també, fer una inscripció per grup a qualsevol de les Activitats IQS per alumnes de Batxillerat, a les Taules Rodones IQS o a les Visites a les Instal·lacions IQS.