• Nomenclatura de qualificacions

IQS utilitza el Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) per a l'assignació de crèdits a tots els cursos.
 

 Qualificació Definició
 9 – 10 Excel·lent
 7 – 8.9 Notable
 5 – 6.9 Aprovat
 0 – 4.9 Suspès