• Nomenclatura de qualificacions

IQS utilitza el Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) per a l'assignació de crèdits a tots els cursos.
 
 Qualificació  Definició
 9 – 10  Excel·lent
 7 – 8.9  Notable
 5 – 6.9  Aprovat
 0 – 4.9  Suspès