• Sr. Damià Palmer Comas

Sr. Damià Palmer Comas

Enginyeria i simulació de processos