• Sr. Enrique Monfort Bernat

Sr. Enrique Monfort Bernat
IQS
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017 Barcelona, Spain
Tel .: + 34 932 672 000
Fax: +34 932 056 266

email: 
enrique.monfort@ iqs.url.edu

Professor Associat 2003
?Enginyer Industrial   Intensificació Electricitat 1969 ETSIIB
 

ASSIGNATURES

Teoria de Circuits
Màquines Elèctriques
Sistemes Elèctrics
Tracció Elèctrica


 

LÍNIES DE RECERCA

  • Regulació i control de motors elèctrics
  • Sistemes de alimentació i enmagatzematge de energía elèctrica en vehícles.