• Sr. Jordi Ficapal Mestres

Sr. Jordi Ficapal Mestres
Director Càtedra de Turisme,
Sostenibilitat i Innovació
IQS School of Management
Universitat Ramon Llull
Via Augusta, 390
08017, Barcelona
+34 932 672 000

email: 
jordi.ficapal@iqs.url.edu

Màster en Comunicació Política i Social (2021, Blanquerna - URL)
Diplomat en Lideratge per a la Gestió Pública (2018, IESE)
Diplomat en Comunicació, Lideratge i Direcció de Campanyes (2016, IESE - Harvard Kennedy School of Government)
Màster en Direcció Pública (2015, ESADE)
Postgrau en Estratègia i Competitivitat Regional (2012, UPC)
Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (1999, UB)
Diplomat en Ensenyament de les Ciències Socials (1986, Blanquerna)

Director Càtedra de Turisme Responsable i Innovació (2018-2021, Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi – URL)
Director de Pedagogia i Innovació (2018-2021, Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi – URL)
President del Consell Català de la Formació Professional (2016-2018, Generalitat de Catalunya)
Director Observatori RESET de Turisme Responsable i Responsabilitat Social de l’Empresa Turística (2008-2016, Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi – URL)
1r. Tinent d’Alcalde i Regidor delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Promoció Econòmica i Ocupació (2011-2015, Ajuntament de Cervelló)
Director Acadèmic i de Recerca (2005-2011, ESADE-Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi)

 

Assignatures

Antropología del Turisme
Ètica del Turisme i RSE
Anàlisi i Acció Social
Comunicació

 

Línies de Recerca

Innovació i sostenibilitat en turisme
Ètica del Turisme i RSE
Turisme i desenvolupament comunitari
Prospectiva, estratègia, planificación, governança i gestió de destinacions 

 

Publicacions rellevants

Ficapal, J.; Guix, M. et al. (2014) “Turismo responsable: Caso práctico en Perú” a Universidad y cooperación al desarrollo. Contribución de las universidades al desarrollo humano. UPV.

Ficapal, J. (2013) “Turismo responsable y Responsabilidad Social Empresarial: cómo ser un buen negocio” a Gascón, J. et al. (Eds.) Cooperación en turismo nuevos desafíos, nuevos debates, COODTUR

Ficapal,J. i Goodwin, H. (2013) “Hacia un turismo responsable y sostenible”, Harvard Deusto Business Review.

Ficapal, J. (2009), “La responsabilitat social en les empreses hoteleres” a Murillo, David (coord.). Guies sectorials de RSE a la petita i mitjana empresa: El sector de l'hoteleria. Barcelona, pp. 45-55.

Ficapal, J. et al (2009) “Responsabilidad social de la empresa turística”, a Cordobés, M.; Sanz, B. (coord.) Turismo para el desarrollo (114-130). Barcelona: Obra Social La Caixa

Ficapal, J. (2006) “Turismo responsable, ¿pasaporte al desarrollo?” a Desafíos y compromisos del Turismo: hacia una visión más humana, UNIJES. p. 39-45

Ficapal, J.; Román, B.; Palazzi, C. (2006)  “Anfitriones e invitados: una reflexión sobre el turismo desde lo ético” a Desafíos y compromisos del Turismo: hacia una visión más humana, UNIJES,  p. 269-279.