• Sr. Juan Antonio Tormo Vento

Sr. Juan Antonio Tormo Vento
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017 Barcelona, Spain
Tel .: + 34 932 672 000
Fax: +34 932 056 266

email: 
juanantonio.tormo@iqs.url.edu

Enginyer Industrial Elèctric (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC)

Professor Associat 2011
 

AsSIGNATUReS

Teoria de Circuits
Màquines Elèctriques
Sistemes Elèctrics
Tecnologia Elèctrica

 

LÍNieS D'INVESTIGACIÓ

Sistemes Elèctrics de Potència
Regulació i Control de Màquines i Accionaments Elèctrics
Màquines Elèctriques en Règim Dinàmic
Energies Alternatives