• Sr. Raúl Castillo Muñoz

Sr. Raúl Castillo Muñoz
Departament d'Enginyeria Industrial
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017
Barcelona, Spain
Tel: +34 935 75 60 76

email: 
raul.castillo@iqs.url.edu

Enginyer Industrial (2006, ETSEIB-UPC)
Enginyer Tècnic Industrial, especialitzat en Electrònica Industrial (2003, EUPMt-UPC). Diploma en Disseny Electrònic.

Assignatures

Part pràctica - laboratori de:

Teoria de Circuits (2n de GETI)
Màquines Elèctriques (2n de GETI)
Sistemes Elèctrics (3r de GETI)
Tecnologia Elèctrica (1r MEI)
Generació i Transport Energia Elèctrica (2n de MEI)