• Com el turisme pot contribuir al desenvolupament rural?

Dijous, 14 Gener, 2021
IQS School of Management

A aquesta pregunta dóna resposta l’Organització Mundial del Turisme (OMT) en el document “Recomanacions de la OMT sobre Turisme i Desenvolupament Rural. Una guia per a convertir el turisme en una eina de desenvolupament rural efectiva”.

Tal com s’assegura en la guia, en el context de la pandèmia de la COVID-19, el paper del turisme en el desenvolupament rural és més important que mai. El turisme en les zones rurals ofereix oportunitats notables per a la recuperació, ja que els turistes busquen destins menys poblats i experiències i activitats a l’aire lliure. Al mateix temps, les comunitats de les zones rurals estan, en general, molt menys preparades per a afrontar els efectes directes i indirectes de la crisi.
La urbanització és una tendència que preval a tot el món. Segons les Nacions Unides, per a 2050 el 68% de la població mundial viurà en àrees urbanes i les ciutats produiran el 85% de la producció econòmica mundial, deixant així un impacte humà i ambiental increïblement alt i imposant un alt preu a les àrees rurals circumdants. Aquesta tendència contrasta amb el fet que el 80% de les persones que viuen en extrema pobresa viuen en comunitats rurals.

La joventut rural és un dels grups més vulnerables a causa de la falta d’ocupació productiva i oportunitats d’emprenedoria en l’agricultura i altres activitats econòmiques afins. Al mateix temps, els joves són també els més importants a l’hora d’abordar el desenvolupament rural. Gairebé mil milions dels 1.200 milions de joves entre 15 i 25 anys resideixen en països en desenvolupament i el 88% dels joves dels països en desenvolupament viuen en zones rurals; d’ells, 75 milions estan sense ocupació.

El turisme ha demostrat ser una eina de diversificació econòmica i un important motor d’ocupació, amb un efecte multiplicador en altres sectors, que contribueix al desenvolupament rural. A més, el turisme en les zones rurals pot beneficiar especialment a grups tradicionalment desfavorits, com les dones (que constitueixen el 54% de la força laboral en el sector turístic, enfront del 39% en el conjunt de l’economia), els joves i els pobles indígenes.

Les recomanacions que ofereix l’OMT van agrupades en les següents temàtiques:

  • El turisme com a pilar estratègic de les polítiques de desenvolupament rural
  • Un turisme que afavoreixi el benestar de les comunitats rurals: construir un sector just, inclusiu, resilient i sostenible
  • Noves oportunitats per al turisme i el desenvolupament rural: innovació, tecnologia i digitalització
  • Desenvolupament de productes i integració en la cadena de valor per a una experiència de viatge sostenible i millorada
  • Fomentar polítiques i pràctiques sostenibles en destinacions rurals