Utilització de microorganismes per produir materials útils per la societat

Dimarts, 20 Febrer, 2018

Inici de l'activitat a les 16:00

Àrea Científica.

Estudis vinculats: Química / Enginyeria Química / Biotecnologia / Farmàcia / Química + ADE / Enginyeria Química + ADE / Biotecnologia + ADE.

Responsable: Dr. Marc Carnicer. Dpt. de Bioenginyeria

 

Cada any es produeixen aproximadament 140 milions de tones de polímers derivats de petroli per a produir plàstics com ara polietilè, poliestirè, polivinil i poliuretà, entre d’altres. En aquesta sessió veurem com mitjançant microorganismes podem produir bioplàstics. 

Utilització de microorganismes per produir materials útils per la societat