Workshops IQS

Workshops IQS

 

workshops IQS PER A ALUMNES DE BATXILLERAT 2019

Els workshops IQS per alumnes de Batxillerat són unes sessions dirigides a alumnes de Batxillerat, tant de segon com de primer curs, que permeten entrar als laboratoris i tallers d'IQS per aprofundir, experimentar i conèixer de primera mà les investigacions i accions que s'hi realitzen -en els àmbits de la Química, l'Enginyeria Química, la Biotecnologia, la Farmàcia i l'Enginyeria Industrial- així com realitzar anàlisis de casos pràctics en l'entorn de la gestió empresarial.

Amb un enfoc eminentment pràctic, tots els workshops es duen a terme a la seu d'IQS (Via Augusta, 390, Barcelona) i s'ofereixen, en dates fixades, els dimarts, dimecres i dijous, entre els mesos de febrer i abril. L'horari d'inici és a les 16,00 h. amb una duració prevista d'entre una hora i una hora i mitja.

Les sessions són de caràcter multidisciplinari i poden tenir un format tant de pràctica com de conferència. Les sessions vinculades amb l’àmbit científic (química, biotecnologia i farmàcia) i amb l’àmbit de l’enginyeria (enginyeria química  i enginyeria en tecnologies industrials) contemplen la possibilitat de visita opcional als laboratoris i tallers d’IQS, en dates concertades. Les sessions vinculades amb l’àmbit d’administració i direcció d’empreses, analitzen temàtiques referides a les àrees funcionals de l’empresa i del marketing

 

Veure els Workshops IQS

 

QuinS WORKSHOPS tenim PER ÀREES?

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓ AlS workshops

Els workshops són lliures i d’inscripció gratuïta.
 
Qualsevol alumne de batxillerat interessat en participar en algun o alguns d’aquests workshops, s’ha d’inscriure prèviament.
 
El procés d’inscripció s’ha de fer individualment i només es pot fer a través d’aquesta pàgina web, omplint el formulari d’inscripció que hi ha a sota de cada workshop detallat.

 
Consideracions a tenir en compte:

  • Donat que les inscripcions són lliures i obertes i que la major part de workshops són d’assistència limitada es recomana fortament que qualsevol alumne de batxillerat que s’inscrigui ho faci amb la voluntat ferma d’assistir a la sessió.
  • Un cop inscrit, la persona interessada rebrà un correu de confirmació. Totes les posteriors comunicacions del Departament de Comunicació IQS amb les persones inscrites es faran sempre a través d’email o a través de les xarxes socials.  Només s’utilitzarà com a emergència el telèfon mòbil que l’interessat ha facilitat. En aquest sentit, es recomana que la persona inscrita s’apunti al facebook d’IQS i miri regularment l’email.
  • Si entre el moment de la inscripció i el dia de la celebració del wokshop sorgís un imprevist que impedís l’assistència de la persona que s’ha inscrit, es prega que ho informi enviant un e-mail a Departament de Comunicació.
  • Qualsevol imprevist que impliqui que IQS hagués d’efectuar una modificació de data o una modificació del workshop es comunicarà a les persones inscrites a través d’email i s’informarà en la pàgina web i en les xarxes socials.
  • Addicionalment,  les ampliacions o modificacions del programa, els avisos quan en un workshop en quedin poques places disponibles i les propostes alternatives quan un workshop ja estigui ple, s’anunciaran també a través de la pàgina web i de les xarxes socials.


De cara a les escoles:
Els workshops IQS per a alumnes de Batxillerat també estan orientats a les escoles que hi vulguin participar amb un grup  compacte d’alumnes dels seus respectius grups de batxillerat. 

També estan obertes als professors que imparteixin docència tant a batxillerat com a secundària, i que puguin considerar que els és útil participar-hi. 

A efectes organitzatius: 

  • Si una escola vol realitzar una inscripció a un workshop per un grup nombrós d’alumnes. 
  • Si una escola vol realitzar una visita guiada als laboratoris d’IQS.
Per tramitar la petició, en aquests casos, cal omplir el següent formulari:

Posteriorment, des del Departament de Comunicació d’IQS es posaran en contacte amb l’escola per atendre la petició. 

En tots aquests casos, es recomana que el grup d’alumnes vingui acompanyat per un professor de l’escola.