• Dr. Robert Texidó Bartés

email: 
roberttexidob@iqs.edu