• Dr. Francesc Teixidó Navarro

Dr. Francesc Teixidó Navarro
IQS School of Management
Gestión de Aplicaciones Académicas.
Universidad Ramon Llull
Via Augusta, 390
08017, Barcelona, Spain
+34 932 672 000
+34 932 056 266
Orcid: 0000-0003-0508-1711

Ver perfil linkedIn

email: 
francesc.teixido@iqs.url.edu

Doctor en “Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i la seva gestió” per la Universitat Ramon Llull (URL) (2016)
Master in Project Management al Campus la Salle (2014)
Master Universitario en Dirección de Proyectos en el Campus La Salle (2014)
Ingeniero en Informática en Ingeniería y Arquitectura la Salle de la Universitat Ramon Llull (2005)
Ingeniero técnico en Informática de sistemas en Ingeniería y Arquitectura la Salle de la Universitat Ramon Llull (2002)

Miembro del departament del Gestió d’aplicacions acadèmiques de l’Institut Químic de Sarrià  - Universitat Ramon Llull
Gestor de proyectos
CIO de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera – Sant Ignasi – 2010 - 2021

 

Asignaturas

Devices, technology and mobile environment

 

Líneas de Investigación

Artificial Intelligence 
Data Mining 
Machine Learning 
Knowledge-Based Systems
Multiobjective
Evolutive
Consensus
Concept mapping
Clustering

 

Publicaciones relevantes

Exploring mass tourism impacts on locals: A comparative analysis between Barcelona and Sevilla, 2021
G Hernandez-Maskivker, A Fornells, F Teixido-Navarro, J Pulido
European Journal of Tourism Research 29, 2908-2908 


Promoting consensus in the concept mapping methodology: an application in the hospitality sector, 2019
A Fornells Herrera, Z Rodrigo, X Rovira Llobera, R Santomà Vicens, F Teixidó-Navarro, E Golobardes
Pattern Recognition Letters, 2015, Vol. 67, Part 1 (December) 


Objectivant per consens la metodologia dels mapes conceptuals, 2016
F Teixidó Navarro
Universitat Ramon Llull 


Toward high performance solution retrieval in multiobjective clustering,  2015
A Garcia-Piquer, A Sancho-Asensio, A Fornells, E Golobardes, G Corral, F Teixidó-Navarro
Information Sciences 320, 12-25


Promoting consensus in the concept mapping methodology: an application in the hospitality sector, 2015
A Fornells, Z Rodrigo, X Rovira, M Sánchez, R Santomà, F Teixidó-Navarro, E Golobardes
Pattern Recognition Letters 67, 39-48 


Hierarchical evolution of linear regressors, 2008
F Teixidó-Navarro, A Orriols-Puig, E Bernadó-Mansilla
Proceedings of the 10th annual conference on Genetic and evolutionary computation

 
Evolución de modelos jerárquicos de reglas en problemas anidados y no anidados, 2007
F Teixidó-Navarro, E Bernadó-Mansilla 

 

Grupos de investigación

Miembro del grupo de investigación en Turismo Hopistalidad i Mobilidad (HTM)