• Professor/a de l'àrea farmacèutica

L'Institut Químic de Sarrià, IQS School of Engineering, centre de la Universitat Ramon Llull a Barcelona, imparteix Graus en Química, Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Biotecnologia i Farmàcia, així com Màsters i Programes de Doctorat en Ciències i Enginyeries. El Departament de Química Orgànica i Farmacèutica, a més de col·laborar en la docència d'assignatures corresponents als mòduls fonamentals dels Graus, és el responsable de la docència de les àrees farmacèutiques i afins presents en el grau de Farmàcia i en el màster de Química Farmacèutica. Per incorporar-se el proper curs 2022-2023, es necessita cobrir una posició de: Professor/a de l'área farmacèutica

Professor/a Contractat/da Doctor/a per incorporar-se al Departament de Química Orgànica i Farmacèutica i impartir docència universitària i desenvolupar activitat de recerca, així com altres funcions acadèmiques que li siguin assignades. Les funcions principals inclouen:

 • Impartir docència en matèries fonamentals i matèries afins de l'àrea de coneixement farmacèutic, en els estudis de Grau i Màster d'IQS School of Engineering.
 • Liderar laboratoris de pràctiques de l’àrea farmacèutica.
 • Desenvolupar recerca a les àrees temàtiques prioritàries de la política científica d'IQS i de la Universitat Ramon Llull, integrant-se i coordinant-se amb les activitats de recerca del Departament de Química Orgànica i Farmacèutica.
 • Participar activament a la consecució de projectes de recerca, de transferència i de finançament competitiu i establir programes de recerca col·laborativa amb altres professors i investigadors de l'IQS.
 • Establir i fomentar relacions de col·laboració en recerca internacional.

Requeriments del lloc:

 • Doctor / a en Farmàcia.
 • Es valorarà l'experiència postdoctoral o laboral en l'àmbit farmacèutic.
 • Es valorarà l’experiència com a Director/a Tècnic/a Farmacèutic/a.
 • Es valorarà l'experiència contrastada en docència a nivell de grau o màster universitari.
 • Bon nivell d’anglès per poder impartir classes en aquest idioma.
 • Currículum investigador amb publicacions a revistes internacionals i/o patents.
 • Es valorarà haver participat en projectes de recerca competitius.
 • Es valorarà disposar d'una acreditació de l'activitat docent-investigadora, o disposar dels mèrits per obtenir-la.


Oferta de carrera professional:

 • Desenvolupament d'una carrera acadèmica amb promocions a les diferents categories de professorat segons l'Estatut del Professorat de la Universitat Ramon Llull.

Aplicar

Les persones interessades hauran d'enviar CV detallat a: rrhh@iqs.url.edu indicant Referència Farmàcia.